اقدام حکومت ایران در مجهز ساختن چریک های شیعه عراق به موشک دوربرد، با وخامت تلقی شد

شلیک موشک های فاتح ۱۱۰ در حکومت اسلامی ایران

در واکنش به کزارشی دایر بر این که حکومت ایران موشک های دوربرد بالستیک در اختیار گروه های تروریستی در عراق قرار داده که با آن می توانند تل آویو را نیز هدف قرار دهند، آگاهان نظامی امروز (شنبه) گفتند که چنین امری بسیار خطرناک و ماجراجویانه می باشد و باید برای خنثی کردن چنین خطری به راه های مناسب روی آورد.

در گزارشی که از جانب خبرگزاری رویترز به جهان مخابره شد، آمده بود که رژیم ایران شماری از موشک های موسوم به زلزال و فاتح ۱۱۰ و ذوالفقار را در اختیار چریک های شیعه عراقی قرار داده که همه مزدوران حکومت ایران و اجرا کننده دستورات آن هستند.

این موشک های قادرند نقاطی را در فاصله بین دویست کیلومتر تا هفتصد کیلومتر هدف قرار دهند. مفهوم این سخن آن است که اگر از دورترین نقطه غربی عراق به سوی خاک اسرائیل شلیک می شود، می تواند مراکر جمعیتی این کشور را هدف بگیرد.

پیشتر، شماری از پژوهشگران آمریکایی گفته بودند که رژیم ایران دارای متنوع ترین نوع موشک های جنگی می باشد و میلیاردها دلار در این راه هزینه کرده و انواع موشک ها را با بردهای مختلف، برای استفاده در شرائط متفاوت تولید کرده و به یک قدرت تهدید کننده در خاورمیانه مبدل شده است.

اسرائیل نیز یک بار دیگر به کشورهای غربی و ایالات متحده  گوشزد کرده که خطر موشکی رژیم ایران یک تهدید جدی و وخیم است و باید برای خنثی کردن آن به همه تدابیر لازم دست زد.

این خبر در حالی انتشار می یابد که رهبران کشورهای غرب اروپا نیز با تاکید بیشتری، نسبت به خطر موشکی ایران هشدار می دهند و خواهان پایان بخشیدن به آن هستند.

رژیم پیشتر ادعا کرده بود که این موشک ها را برای دفاع از خود تولید کرده، ولی بدیهی است که این بهانه ای بیش نیست و هدف از تولید این موشک پیشبردن هدف های توسعه طلبانه حکومت در منطقه است. رژیم ایران بارها تهدید کرده که با کمک موشک های خود اسرائیل را نابود خواهد کرد – و این در حالی که اسرائیل در گذشته دوست ایران بوده و امروز نیز هیچ نظر تجاوزکارانه به خاک آن کشور ندارد.