اقدام دوگانه اسرائیل: بازداشت اوباشگران عرب و مصادره سلاح آن ها، همراه با تلاش به هدف دوستی و همزیستی

اسرائیل می کوشد در شهرها و شهرک های عرب نشین خود، آرامش و دوستی  را دوباره برقرار سازد. در جریان جنگ موشکی حماس علیه اسرائیل و حتی از مدتی پیش از آن، عوامل تندروی اسلامی در جامعه عربی اسرائیل، آتش اختلاف را دامن زده و کوشیده بودند با شعارهای اسلامی، باورمندان عرب را به صحنه بکشانند.

اکنون به دو شیوه تلاش می شود آرامش و همزیستی به حال پیشین خود باز گردد: پلیس اسرائیل از شب گذشته به بازداشت افراد و عناصری پرداخته که موجب به راه افتادن اغتشاشات بی سابقه  شده بودند. همزمان، سازمان های غیردولتی هم به تلاش برای بازگرداندن تفاهم و دوستی پرداخته اند.

شامگاه روز شنبه (پریروز) گردهمایی گسترده ای در تل آویو برگزار شد که سخنرانان عرب و یهودی از لزوم بازگرداندن اعتماد متقابل سخن گفتند و طرفین را به آرامش و همزیستی دوباره فرا خواندند.

در عملیات شب گذشته پلیس اسرائیل، صدها تن از افرادی که عاملان اصلی بروز اغتشاشات بودند، دستگیر و زندانی شدند.

در جریان آشوب های خطرناکی که حدود دو هفته ادامه یافت، اوباش عرب چند بار قصد لینچ کردن شهروندان یهودی را داشتند. در دو شهر عکا و لود که در آن ها جمعیت مختلط یهودی – عربی زیست می کنند، چند کنیسا (نیایشگاه یهودیان) به آتش کشیده شد و یهودیان مورد تهدید جانی قرار گرفتند.

در یکی از این اوباشگری بود که چند جوان عرب قصد داشتند به یک ساختمان یهودی نشین در شهر لود حمله برند و یکی از ساکنان، برای دفاع از جان خود، به سوی مهاجمان آتش گشود و یک تن را به قتل رساند.

دست کم دو اسرائیلی در جریان سنگ پرانی و حملات فیزیکی اغتشاشگران عرب جان خود را از دست دادند.

در شهر بت یام ه در کنار تل آویو قرار دارد، اوباش یهودی یک عابر عرب را از اتومبیلش پایین کشیدند و او را تا حد مرگ کتک زدند، ولی او به بیمارستان منتقل شد و خوشبختانه نجات یافت.

در اسرائیل از هر پنج شهروند یک تن عرب است و این همزیستی موجب رونق فروشگاه ها و کسب و کار جمعیت عرب کشور شده است. ولی در روزهایی که از برقراری آتش بس می گذرد، بسیاری از همسایگان یهودی، خرید از فروشگاه های عربی را متوقف کرده اند و کمبود آنان به خوبی احساس شده است.

آشنایان امور، خواه یهودی یا عرب، ارزیابی می کنند که اکثریت بزرگ اعراب خواهان همزیستی با یهودیان هستند و آشوب ها توسط گروه های مافیایی و اسلام گرایان افراطی صورت گرفته است.

در یک سال گذشته در نواحی عرب نشین اسرائیل ۹۷ تن در نزاع های خانوادگی و قبیله ای، به دست خود اعراب کشته شده اند و اکنون پلیس اسرائیل تلاش دوباره ای را برای شناسایی و ضبط سلاح های غیرمجاز آغاز کرده است.

این گروه های مافیایی در میان اعراب بدوی اسرائیل نیز در سطح گسترده ای ریشه دوانیده اند.