الاخبار چاپ بیروت: نخستین نفتکش ایرانی برای حزب الله لبنان، وارد آب های ساحلی سوریه شد

روزنامه لبنانی الاخبار خبر داد که نخستین نفتکش ایرانی حامل سوخت برای حزب الله لبنان، به آب های ساحلی سوریه رسیده و پس از تخلیه محموله آن، کامیون های حمل سوخت، آن را به تدریج به لبنان منتقل خواهند ساخت.

این نفتکش حدود ده روز پیش در خلیج فارس بارگیری کرده بود و به درخواست آخوند حسن نصرالله سرکرده حزب الله لبنان از جانب ایران فرستاده شده است.

اکنون مدت مدیدی است که کشور لبنان با کمبود شدید سوخت و مشکلات اقتصادی کمرشکن روبرو می باشد و رژیم ایران به درخواست حزب الله سوخت رایگان به لبنان می فرستد، تا موجب اقتدار بیشتر حزب الله شود و به تدریج امکان تسلط آن بر حکومت لبنان را فراهم سازد.

نصرالله گفته است که سه نفتکش دیگر نیز از ایران در راه است و بزودی مشکل نبود سوخت در لبنان حل خواهد شد.

پس از آن که مردم لبنان و سیاستمداران آن کشور به رفتار نصرالله اعتراض کرده و گفتند که او قوانین و حاکمیت لبنان را دور زده و خودسرانه از یک کشور خارجی سوخت دریافت کرده است، آخوند نصرالله ادعا کرد که این سوخت را بازرگانان شیعه لبنان خریداری کرده اند و قصد واردات آن را دارند.

ولی وزیر انرژی لبنان گفت که هیچ بازرگانی مجوز واردات سوخت دریافت نکرده و این اقدام بدون گرفتن مجوز، در واقع دور زدن حکومت لبنان است.

آگاهان می گویند که نصرالله اکنون برای دهن کجی به دولت مرکزی، از رژیم ایران تقاضا کرده که محموله نفتکش در یکی از بنادر سوریه تخلیه شود و با کامیون های نفتکش به لبنان منتقل شود. بدین سال کنترل واردات سوخت از جانب دولت بیروت تقریبا غیر ممکن خواهد بود.

رژیم ایران که به علت تحریم های بین المللی، برای فروش نفت خود در بازار جهانی با مشکلات زیاد روبرو می باشد، اکنون مدت مدیدی است که به سوریه و ونزوئلا که دارای حکومت های دوست رژیم اسلامی ایران هستند  سوخت مجانی هدیه می کند و اکنون حزب الله لبنان نیز به این فهرست افزوده شده است.