الجزیره هفت نفر را به اتهام “جاسوس اسرائیل” به حبس و اعدام محکوم کرد

دولت الجزایر ادعا می کند که یک شبکه جاسوسی به سود اسرائیل کشف کرده که اعضای آن به مرگ یا حبس های طولانی محکوم می شوند. وزیر خارجه الجزیره با اعلام این خبر، شمار بازداشت شدگان را هفت نفر اعلام کرد و گفت که این افراد، همگی از کشورهای آفریقایی بوده اند.

اسرائیل هنوز نسبت به این ادعا واکنشی نشان داده، ولی از سوی دیگر، آشنایان امور می گویند که اسرائیل منافع خاصی در الجزیره ندارد و منسوب کردن افراد بازداشتی و متهمان به جاسوسی، به اسرائیل، در بسیاری از کشورها یک امر عادی است و نمی تواند دلیل واقعیات باشد.

روزنامه های الجزیره نوشتند که سردسته این شبکه، در دادگاه به مرگ محکوم گردیده و هریک از شش نفر متهمان دیگر به ده سال زندان محکوم شده است. این افراد به پرداخت جریمه نقدی نیز محکوم شده اند که معلوم نیست چه ارتباطی با اتهامات جاسوسی دارد.

وزیر خارجه الجزیره، نورالدین بَدَوی، ادعا کرد که شناسایی این شبکه نشان می دهد که موساد (سرویس امنیت خارجی اسرائیل) و کشورهای مختلف دیگر می خواهند به امنیت کشورش آسیب برسانند.

در لبنان و برخی دیگر از کشورهای عربی نیز، بازها افراد بازداشت شده را به جاسوسی به سود اسرائیل متهم ساخته اند – و این گونه اتهام زنی، یک امر رایج در بسیاری از کشورهای عرب و اسلامی، و از جمله حکومت اسلامی ایران است.