الحیات: محمود عباس پیشنهاد آمریکا را برای برپایی کنفرانس عالی رهبران عرب، رد کرد

یک رونامه عربی نوشت که محمود عباس رئیس تشکیلات حودگردان فلسطینی پیشنهادی را از جانب دولت ایالات متحده رد کرده که به موجب آن یک کنفرانس عالی سران کشورهای عرب با حضور وی، برگزار شود. از هنگام به روی کار آمدن دولت پرزیدنت ترامپ، ایالات متحده می کوشد به نزاع فلسطینی – اسرائیلی پایان بخشد و آن را “معامله قرن” نام نهاده است.

روزنامه الحیات چاپ لندن می نویسد که محمود عباس دعوت جارِد کوشنر داماد و مشاور ارشد پرزیدنت ترامپ را برای برگزاری یک کنفرانس عالی با حضور سران کشورهای عرب رد کرده است.

نزدیکان محمود عباس می گویند که او بیم دارد که ایالات متحده می خواهد از طریق کشورهای عرب، طرح صلح خود را به فلسطینیان بقبولاند.

در سال های اخیر بسیاری از رهبران کشورهای عرب از فلسطینیان دور شده اند و خواهان آن هستند که نزاع آن ها با اسرائیل پایان گیرد، تا همه اعراب بتوانند نیروهای خود را علیه رژیم اسلامی ایران بسیج کنند.

علت دیگر دور شدن اعراب از فلسطینی ها قوت یافتن گروه تروریستی حماس و دیگر سازمان های تحت حمایت رژیم ایران است که از حکومت اسلامی ایران پول و اسلحه دریافت می کنند و خود را در اختیار آن رژیم قرار داده و منطقه را دوباره به آشوب کشانده اند.

از هنگامی که پرزیدنت ترامپ به مقام ریاست جمهوری رسید، فلسطینیان بر دولت آمریکا خشم گرفتند و احساس کردند که دوران حمایت های بی دریغ پرزیدنت باراک اوباما به پایان رسیده است.

انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم موجب گردید که محمود عباس علنا دولت آمریکا را تحریم کند و از دیدار با فرستادگان صلح آن کشور خودداری کند.

اکنون روزنامه عرب زبان الحیات می نویسد که محمود عباس یکبار دیگر پیشنهاد ایالات متحده را برای برگزاری کنفرانس عالی با سران کشورهای عرب رد کرده تا مبادا آن ها بخواهند راه حل پرزیدنت ترامپ را بر فلسطینی ها تحمیل کنند.

آگاهان می گویند که قرار بوده در کنفرانس عالی، سران عربستان سعودی، امیرنشین های عرب، اردن و مصر حضور داشته باشند.

مقامات حکومت خودگردان هنوز نسبت به این خبر واکنشی نشان نداده اند.

هم زمان، منابع خبری فلسطینی می گویند که سازمان های تندروی فلسطینی قصد دارند رشته تظاهرات گسترده ای را علیه طرح صلح پرزیدنت ترامپ برگزار کنند.

در گزارش آمده است که تظاهرات فلسسطینی، در ماه های اخیر همیشه در مرز غزه با اسرائیل رخ داده و کرانه غربی نسبتا آرام بوده است. ولی این بار، حکومت خودگردان است که می خواهد این تظاهرات اعتراضی را در کرانه باختری برگزار کند و انتظار می رود که به نوار غزه نیز گسترش یابد.

گروهی از تلاشگران فلسطینی به خبرنگاران گفتند که از حکومت خودگردان فلسطینی چراغ سبز دریافت کرده اند که این رشته تظاهرات را علیه شخص پرزیدنت ترامپ و طرح صلح وی، از هفته های آینده و حتی شاید از روزهای آینده آغاز کنند.

محمود عباس در سخنان اخیر خود، طرح صلحی را که پرزیدنت ترامپ “معاملۀ قرن” نام نهاده، به تمسخر، “سیلی قرن” نام نهاد و از آن به شدت انتقاد کرد.

گروهی که قصد دارد تظاهرات اعتراضی را رهبری کند، خود را “نیرویهای ناسیونالیستی و اسلامی فلسطینی” می نامد.