العربیه:فرمانده نیروهای بسیج سپاه پاسداران حکومت ایران ترور شد

سامانه خبری العربیه نوشت:  فرمانده نیروهای بسیج سپاه پاسداران حکومت ایران ترور شد

غلامرضا سلیمانی  در سال ۱۳۶۰ به عضویت سپاه پاسداران درآمد

سلیمانی از ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ فرمانده لشکر ۱۹ فجر بود و پس از تشکیل سپاه صاحب‌الزمان استان اصفهان، تا سال ۱۳۹۸ برای مدت ۱۱ سال نیز فرمانده سپاه استان اصفهان بود.

سازمان بسیج سپاه پاسداران یکی از سازمان‌های نظامی و زیرمجموعهٔ سپاه پاسداران و یکی از مهم‌ترین بازوهای سرکوبگر رژیم  ایران به‌شمار می‌رود که مأموریت جذب، آموزش، سازماندهی و به‌کارگیری نیروهای آکوزش دیده برای مقابله با شورش و خیزش های مردمی است.

این سازمان، به دستور روح الله خمینی تاسیس  شد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در دی ۱۳۵۹ به‌طور قانونی رسمیت پیدا کرد.    وبه عنوان بازوی اجرایی به سپاه پاسداران تعلق گرفت.

یادآور می شود که این گزارش هنوز از منابع دیگر تایید نشده است