العربیۀ: ده ها هزار نفر لبنانی علیه تسلیحات گروه تروریستی حزب الله لبنان به تظاهرات پرداختند

سامانه خبری العربیۀ در گزارشی نوشت که روز گذشته (شنبه) در بیروت، ده‌ها هزار تظاهرکننده، در برابر وزارت دادگستری لبنان، در میان تدابیر سخت امنیتی ارتش و نیروهای انتظامی لبنان، تجمع کرده و شعارهایی را در مورد لزوم خلع سلاح حزب‌الله، سر دادند.

به گزارش خبرنگار العربیه، شماری یز تظاهرکنندگان در میان تدابیر شدید امنیتی، در اطراف ساختمان وزارت دادگستری لبنان، گرد آمده و ماموران امنیتی، موانع آهنین را در وسط خیابان برای جدا کردن گروهی از معترضان خواستار پیاده کردن قطعنامه ۱۹۵۹ و طرفداران جنبش امل و طرفداران حزب‌الله گذاشتند که علیه این گروه شعار می‌دادند.

نیروهای امنیتی با جداسازی میان این دو گروه از معترضان کوشیدند از بروز درگیری یا تعرض فیزیکی، مانند حوادث مشابه گذشته در تخریب چادرهای معترضان و تحصن کنندگان در مرکز بیروت به دست با صطلاح« محور دوگانه شیعه»(حزب الله و هم پیمان آن جنبش امل)، جلوگیری کنند.

این در حالی است که چند ماه از تظاهرات ۱۷ اکتبر می گذرد که سراسر لبنان و بویژه بیروت و طرابلس و جنوب لبنان را فرا گرفت که از نگاه پاره ای از محافل، کانون حضور حزب الله به شمار می آید.

در این تظاهرات، مطالبات مربوط به بهبود وضعیت معیشتی و بازخواست از مسئولان حاکمیت در دوره‌های مختلف از جمله مسئولان وابسته به حزب‌الله مطرح گردید و همچنین مطالباتی درمورد منحصر کردن سلاح صرفا در دست حاکمیت، عنوان شد.

نکته جالب توجه در این تظاهرات این بود که برای نخستین بار، ناخشنودی باصطلاح «محیط حزب‌الله» از اوضاع حاکم بر کشور نشان داده شد؛ زیرا فریاد جوانان به گوش می رسید که خواهان دگرگونی طبقه سیاسی حاکم و مسئولان و تشکیل کابینه ای خالی از عناصر وابسته به احزاب بودند.

این اعتراض‌ها با توجه به عواملی چند از قبیل تشکیل کابینه، بارش‌های فصلی و بروز بحران کرونا، فروکش کرد.

گفتنی است قطعنامه ۱۹۵۹ مورخ ۲۰۰۴/۹/۲ که مورد تائید ۹ عضو و رای ممتنع ۶ عضو شورای امنیت قرار گرفت، در چارچوب بند ششم منشور سازمان ملل با عنوان «حل مسالمت آمیز منازعات» و محدود کردن سلاح صرفا به دولت لبنان قرار دارد.