امارات عربی متحده، وزیر خارجه جدید اسرائیل را به دیدار رسمی از آن امیرنشین و گشایش سفارت، دعوت کرد

امارات عربی متحده، در یک اقدام دیگر برای تحکیم و گسترش روابط با اسرائیل، وزیر جدید امور خارجه، یائیر لپید را به طور رسمی دعوت کرد از آن امیرنشین دیدن کند.

امارات عربی شش ماه پیش، در دوران پرزیدنت ترامپ با اسرائیل روابط عادی برپا کرد و از آن هنگام طرفین می کوشند به گسترش مناسبات بپردازند.

یائیر لیپد که رهبر حزب یش عاتید (آینده ای هست) می باشد، دو سال دیگر به جای نفتالی بنت مقام نخست وزیری را به دست خواهد گرفت و تا آن هنگام در مقام وزیر خارجه انجام وظیفه می کند.

وزیر خارجه به مدت دو روز مهمان امارات خواهد بود و طی آن سفارت اسرائیل در ابوظبی و همچنین کنسولگری اسرائیل در دوبی را رسما خواهد گشود.

امارات عربی ماه گذشته سفارتخانه خود را در تل آویو برپا ساخت و از آن هنگام دو کشور می کوشند در زمینه های علمی، تکنولوژی، بازرگانی و اقتصادی به همکاری های سازنده بپردازند.

علت طولانی شدن برپایی سفارت اسرائیل در ابوظبی آن است که این مکان باید از امکانات امنیتی ویژه برخوردار باشد. امارات برای مدت چندین ماه ورود شهروندان ایرانی را ممنوع ساخته بود، ولی اکنون یک ماه است که این ممنوعیت را لغو کرده است.

آشنایان امور یادآوری می کنند که پس از برقراری روابط رسمی در شش ماه پیش، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل چهار بار کوشید نخستین شخصیت اسرائیلی در دیدار رسمی از کویت باشد. ولی در سه بار نخست، این سفر به علت ویروس کورونا لغو شد و بار چهارم که در آستانه برگزاری انتخابات عمومی در اسرائیل بود، دولت امارات این سفر با باطل ساخت تا دخالت در انتخابات اسرائیل محسوب نشود.

در تمامی آن مدت، نتانیاهو به وزیر خارجه وقت، گبی اشکنازی نیز اجازه سفر رسمی به امارات را نداده بود.

امارات عربی به علت موقعیت جغرافیایی و تلاش رهبرانش، به یکی از مراکز اصلی امور اقتصادی و پولی جهان مبدل شده و می تواند یک مرکز بزرگ بازرگانی برای اسرائیل باشد.

همچنین امارات با فرستادن ماهواره ای به سوی کره مریخ، در راه پیشرفت های علمی و تکنولوژی نیز گام گذاشته و در این زمینه هم می تواند با اسرائیل همکاری داشته باشد.