امارات متحده عربی قصد دارد یک خط کشتیرانی از اسرائیل به بندر جده در عربستان سعودی برپا کند

کوتاه مدتی پس از عادی سازی روابط بین امارات عربی متحده و اسرائیل، یک هیئت بازرگانی از ابوظبی به شهر گردشگری ایلات در جنوب اسرائیل آمده تا امکان برقراری یک خط کشتیرانی مستقیم با بندر جده در عربستان سعودی را مورد بررسی قرار دهد.

ایلات که در آخرین نقطه جنوبی اسرائیل و در کنار دریای سرخ قرار دارد، یکی از زیباترین نقاط گردشگری جهان محسوب می شود که تا پیش از کورونا، هر سال صدها هزار نفر گردشگر و به ویژه از کشورهای اروپایی و اسکاندیناوی به آن جا سفر می کنند.

ایلات دارای ده ها هتل بزرگ است که امکانات تفریحی بسیاری را به گردشگران تقدیم می کنند. هوای این شهر در اوج زمستان نیز به حد کافی گرم است و حرارت آب آن حتی در زمستان حدود ۲۷ درجه است که نسبتا گرم محسوب می شود.

بندر جده در ساحل غربی شبه جزیره عربستان، نزدیکترین نقطه از بنادر عربستان به مکه و مدینه محسوب می شود و اگر خط کشتیرانی با اسرائیل برقرار گردد، زائران مسلمان می توانند از طریق بندر ایلات به عربستان بروند و پیش از مراسم حج یا پس از آن، چند روزی را نیز در مرکز گردشگری اسرائیل بگذرانند.

بندر ایلات، همچنین سرآغاز شاه لوله ای است که در گذشته بخشی از نفت صادراتی ایران به اروپا، از طریق کشتی به این بندر می رسید و از طریق شاه لوله به بندر اشدود که در ساحل شرقی مدیترانه قرار دارد انتقال می یافت و از آن جا با کشتی به اروپا می رسید. با استفاده از این راه، کشتی ها می توانستند از عبور از کانال سوئز و پرداخت مبلغ کلان معاف شوند و نفت ایران زودتر به اروپا برسد.

اکنون قرار است که همین لوله، توسط امارات مورد استفاده قرار گیرد و از طریق آن بتواند بخشی از نفت صادراتی خود را به اروپا بفرستد.