امام جماعت شهر لد در مرکز اسرائیل که مسلمانان را به کشتن پلیس اسرائیل تشویق کرده بود، در بازداشت می ماند

دادگاه اسرائیل حکم داد که امام جمعه شهر لد در مرکز اسرائیل که متهم به تحریک اعراب برای تیراندازی به سوی افراد پلیس اسرائیل می باشد و دو روز پیش (چهارشنبه) بازداشت گردید، تا روز دوشنبه (سه روز دیگر) همچنان در بازداشت بماند.

آخوند یوسف الباز ماه گذشته در اوج حملات موشکی حماس علیه اسرائیل و آشوب و خشونت قشرهایی از از اعراب اسرائیلی، فیلمی در فیس بوک خود منتشر کرده بود که شماری از سیاه پوستان آمریکایی را نشان می دهد که مشغول تیراندازی به سوی افراد پلیس هستند. آخوند الباز در زیر این فیلم نوشته بود: «چنین واکنشی کمال عدالت است و باید چنین شود».

پلیس اسرائیل می گوید که امام جماعت شهر لد که نیمی از ساکنان آن یهودی هستند، با این اقدام قصد تحریک اهالی عرب شهر را داشته که به سوی افراد پلیس اسرائیلی تیراندازی کنند.

در ایام حملات موشکی حماس به سوی اسرائیل، اوباش عرب در شهر لد و چندین شهر مختلط دیگر، به ساکنان یهودی حمله بردند و قصد آسیب رساندن به آنان را داشتند. در آشوب های شهر لد یک تن کشته شد و چند تن زخمی گردیدند. همچنین اوباش عرب، به آتش زدن کنیساهای یهودی و مراکز دیگر آن ها پرداختند.

شهر لد یکی از مراکز قاچاق مواد مخدر است و شماری از اهالی دارای اسلحه گرم می باشند.

امام جمعه لد در تحقیقات ابتدایی گفت که او قاطعانه از انتشار فیلمی که در آمریکا مردم را در حال تیراندازی به سوی پلیس نشان می دهد پشتیبانی می کند، ولی تعبیر پلیس اسرائیل ر در مورد دعوت به تیراندازی و خشونت نادرست می داند.

دادگاه بدوی روز گذشته حکم داد که امام جمعه شهر لد به بازداشت خانگی انتقال یابد تا تحقیقات پلیس به انجام برسد. ولی پلیس اسرائیل نسبت به این حکم تقاضای تجدید نظر کرد و دادگاه امروز این استدلال را پذیرفت که بازگرداندن او به خانه اش، ممکن است ادامه تحقیقات پلیس را دچار اختلال کند.

با توجه به آن که ادامه بازداشت این فرد ممکن است موجب بروز آشوب های جدیدی در شهر مختلط لد شود، پلیس اسرائیل در ساعات امروز حضور گسترده تری در آن شهر دارد.