امام جمعه اصفهان به مردم هشدار داد  : باید مردها مردها و زن ها زن ها درمان کنند

امام جمعه اصفهان به مردم هشدار داد  : باید مردها مردها و زن ها زن ها درمان کنند ونباید  زن و مرد همدیگر را ماساژ بدهند که همه اینها فساد و فحشا است

آخوند حسن مهدوی، امام جمعه اصفهان در خطبه های نماز جمعه دیروز (آدینه) اصفهان در ادامه دیکته سراسری که از سوی بیت رهبری به همه امامان جمعه در سراسر ایران می دهند گفته است : ماساژ بدن و ورزش بد نیست ولی ماساژ جنس مخالف و استخر مختلط دارای فساد و منکر است لذا اسلام با آن مخالفت دارد.

وی افزوده است: نباید به بهانه تحصیل علم، اختلاط بین پسر و دختر ایجاد شود. دوچرخه سواری زنان بر گناه و منکر نباید مترتب شود»

همچنین آخوند احمد علم الهدی امام جمعه مشهد نیز گفته است که با توجه به آیات قرآن پیشگیری از فرزندآوری، یکی از موارد فحشا است.

وی افزود: افرادی که قصد حضور در عرصه مدیریتی کشور را دارند اگر با التماس به دشمن بخواهند تحریم‌های ظالمانه را رفع کنند نمی‌توانند کشور را مستقل اداره کنند.

علم الهدی در ادامه گفته است که خامنه ای قادر است همه تحریم ها را با درایت خنثی کند و با این تدبیر می توانیم  امکانات اقتصادی و صنایع عظیمی را ایجاد کنیم که ضمن رفع نیازهای کشور مازاد آن به سایر کشورهای دیگر صادر شود.