امام جمعه مشهد وزارت بهداشت را تحت فشار قرار داده و خواستار باز شدن حرم امام رضا شده است

امام جمعه مشهد وزارت بهداشت را تحت فشار قرار داده و خواستار باز شدن حرم امام رضا شده است. این در حالی که کورونا در ایران بیداد میکند آمار کورونا آن در کشور رو به افزایش است بطوریکه  بیش ار ۱۰ استان در کشور در وضعیت  قرمز قرار دارند.

آخوند احمد علم الهدی در این زمینه خطاب به معاون  وزارت بهداشت گفته است:  مساله تعطیلی و بستن در‌های حرم فشار سنگینی را به تولیت آستان قدس رضوی وارد کرد، از شما درخواست دارم تا به مشهد با وضعیت ویژه‌ای نگاه کنید.

آخوند علم الهدی افزود: جناب  حریرچی از شما درخواست دارم تا به مشهد با وضعیت ویژه‌ای نگاه کنید، مساله تعطیلی و بستن در‌های حرم یک جریان برخوردی شدید و عمدی با  عواطف و احساسات عاشقان اهل بیت در سراسر دنیا بود. نباید این مرکز اقتصادی مهم در کشور را ببندید.؟

او گفت: شمار زیادی در کنار موقعیت حرم امام رضا فعالیت اقتصادی و تجاری دارند و شما آنها را قطع کرده اید؟ و همین امر موجب  فشار سنگین دو جانبه‌ای هم از سمت مردم و هم از سمت اصناف و بازاری‌های اطراف حرم ایجاد شده است .

احمد علم الهدی افزود: به دلیل محدودیت‌ها مقدار حضور زائران بسیار کم شده است و این مهم معضل اقتصادی جدی‌ برای مردم مشهد ایجاد می‌کند.

این عضو مجلس خبرگان افزود:  همینطور که به مردم گفته می‌شود با کورونا زندگی کنند ما هم باید بر اساس این بیماری شهرها  و استان‌ها را مدیریت کنیم تا فشار اقتصادی بیش از این مردم را آزار ندهد.

او گفت: مردم مشهد در وضعیت اقتصادی نامطلوبی هستند، زیرا اقتصاد مشهد حول محور زیارت می‌چرخد.