یک دیدگاه

  1. سخنان احمقانه گروهی اقلیت نمیتواند اعتقادات ملت میلیاردی را بی ارزش کند .علی پدید آورنده نهج البلاغه دانشمند ی است با آموخته های الهی او مردمردان سخن علم درایت و البته جنگ است .
    سخنان ابلهانه ذره ای از ارزش این مرد نیکوسیرت نمی کاهد علی ٫ علی است چون خدا خواست همچون که موسی کلیم الله شده و او را همه مسلمانان دوست دارند السلام علیک یا موس کلیم الله

Comments are closed.