امروز در ایکس(توییتر سابق)درباره ایران و اسرائیل و ملاها و تروریستهای حماس چه گفتند؟