امپراطور ” اکی هیتو ” امپراطور فعلی ژاپن , تصمیم گرفته اریکه قدرت را رها کند

امپراطور در ژاپن امروز نقشی نمادین دارد و دستی در تصمیم گیری های دولت ندارد . هدایت دولت بر عهده نخست وزیر و یا احزاب پیروز در انتخابات است

امپراطور ” اکی هیتو ” امپراطور فعلی ژاپن , که تصمیم گرفته اریکه قدرت را رها کند در مراسم جشن تولد خود  در زمانی که همچنان در قدرت است , حاضر شد و یادآوری کرد که صلح و رفاه در ژاپن به آسانی به دست نیامده است .

امپراطور ” آکی هیتو ” طی مراسمی گفت : در ژاپن نباید آن همه قربانی , بیشمار جنگ دوم جهانی فراموش شود و نباید از یاد برد که صلح رفاه در ژاپن بر بستری از ایثار و شهامت مردم ژاپن بنا شده است .

امپراطور سپس افزود امری حیاتی است که آن دسته از مردم پس از جنگ به دنیا آمده اند به درستی , از آنچه گذشت باخبر شوند.

امپراطور” آکی هیتو “در زمستان ۲۰۱۷ اعلام کرد که پس از سی سال قصد دارد از اریکه پادشاهی کناره‌گیری کند پس از ” اکی هی تو ” قرار است پسر بزرگ او ” ناروهی تو ” ۵۸ ساله بر تخته امپراطوری  بنشینند .

امپراطور در ژاپن امروز نقشی نمادین دارد و دستی در تصمیم گیری های دولت ندارد . هدایت دولت بر عهده نخست وزیر و یا احزاب پیروز در انتخابات است.

” آکی هیتو ” بیست و پنجمین امپراتور ژاپن است . او تنها پادشاه در جهان است که لقب امپراتور دارد و در عین حال نخستین امپراتور ژاپن است که همسرش از طبقه معمولی جامعه می آید.