امیرعبداللهیان به امارات عربی متحده به خاطر عادی سازی روابط با اسرائیل، اخطار تروریستی داد

یک مقام حکومت ایران، امارات عربی متحده را به خاطر عادی سازی روابط با اسرائیل مورد تهدید قرار داد و همچنین به دولت عربستان سعودی اخطار کرد که اگر از این پس به هواپیماهای مسافری اسرائیلی امکان دهد از حریم هوایی آن کشور بگذرند، عربستان با عواقب وخیمی روبرو خواهد شد.

این سخنان را حسین امیرعبداللهیان بیان داشت که سمت کنونی او “دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین المللی” است و در گذشته معاون وزارت خارجه بوده است.

او گفت: «اگر اماراتی ها در ارتباط با رژیم صهیونیستی تجدید نظر نکنند، تبعات سختی بر روی امنیت امارات و منطقه خواهد داشت.

امیرعبداللهیان به صراحت اخطار کرد که عوامل تروریستی، که اکثرا به حکومت ایران وابسته هستند و از دولت تهران دستور می گیرند، در امارات به عملیات خرابکاری دست خواهند زد.

امیر عبداللهیان به طور سربسته گفت که گروه های خرابکاری به آسانی می تواند موجبات برانداختن رژیم کنونی در ابوظبی را ایجاد کنند. امیرعبداللهیان گفت: «به لحاظ جامعه شناختی، رهبران کنونی امارات ظرفیت تحمل تبعات ریسک خطرناک امنیتی این اقدام نادرست را ندارند».

آگاهان امور امنیتی می گویند که عوامل جاسوسی و اطلاعاتی حکومت ایران، در امارات حضور چشمگیری دارند. از که ظاهرا می توانند به عملیات تخریبی علیه حکومت بپردازند و ادامه آن را به خطر اندازند.

رژیم ایران در بحرین نیز به اقدام مشابه دست زد و گروهی از شیعیان آن جزیره را به مزدوری خود کشاند تا برای ساقط ساختن حکومت سنی مذهب آن سرزمین فعالیت کنند، ولی تا کنون در این زمینه دستاوردی نداشته است.

تحلیلگران می گویند که امارات برای حکومت ایران نوعی حیاط خلوت محسوب می شود و بسیاری از معاملات بازرگانی و پولی و اقتصادی ایران با کشورهای دیگر از آن طریق انجام می گیرد.

به گفته این تحلیلگر رادیو پیام اسرائیل، به همین علت است که رژیم ایران در برابر تصمیم امارات برای عادی سازی روابط با اسرائیل، واکنش نسبتا آرامی نشان داد.

رژیم ایران از قطع روابط با امارات خودداری ورزید و سفارت خانه خود در ابوظبی را نیست و حتی سفیر خود را از امارات احضار نکرد.

همچنین، حادثه آتش زدن سفارتخانه عربستان در تهران، و کنسولگری آن کشور در مشهد، این بار در مورد سفارت امارات تکرار شود.

تحلیلگر رادیو پیام اسرائیل همچنین گفت که حضور گسترده ایرانیان در امارات، می تواند برای سازمان های اطلاعاتی اسرائیل یک عرصه بسیار مناسب برای کارهای امنیتی علیه حکومت ایران باشد و این امری است که موجب هراس حکومت ایران می شود.

حسن روحانی گفته بود: مبادا اماراتی ها پای اسرائیل را به منطقه باز کنند. علی خامنه ای نیز گفته بود که این کار رهبران امارات، خیانت به اسلام و اعراب و ملت فلسطین است.

امیرعبداللهیان دولت ریاض را نیز به خاطر اعطای اجازه پرواز به هواپیماهای مسافری اسرائیل مورد اخطار قرار داد، ولی سخنان او جنبه تهدید چندانی نداشت.