امیر طاهری در گفتگو با منشه امیر «برگزاری کنفرانس شش گانه اسرائیل و اعراب، رژیم ایران را منزوی تر می سازد»

همایش شش جانبه ای که در این هفته در منطقه جنوبی اسرائیل برگزار شد، یکی از مهمترین رویدادهای سال بود. وزیران خارجه چهار کشور عربی، که در گذشته خواهان نابودی اسرائیل بودند، به این کشور آمدند و در یک نشست مشترک راه های گسترش همکاری های سیاسی و نظامی و اقتصادی و اجتماعی بین کشورها را بررسی کردند. بسیار طبیعی است که مهمترین موضوع مورد بحث، فتنه انگیزی های حکومت اسلامی ایران بود که نه فقط اسرائیل را تهدید به نابودی کرده، بلکه در چهار دهه گذشته کوشیده است رژیم های سیاسی کشورهای عربی دور و نزدیک را، از مراکش دور دست تا مصر و از امارات عربی متحده تا بحرین در سواحل جنوبی خلیج فارس براندازد.

حضور وزیر خارجه ایالات متحده در این نشست، اهمیت آن را دو چندان کرده بود.

اسرائیل و دولت های عربی تا حد زیادی اعتماد خود نسبت به ایالات متحده و سیاست های منطقه ای آن از دست داده اند و اسرائیل را دوست  وفادارتری تلقی می کنند.

مهمان گفتگوی این بار آقای امیر طاهری روزنامه نگار پیشکسوت است که در پاسخ به پرسش های آقای منشه امیر، دیدگاه و ارزیابی خود را در رابطه با این نشست، و مفهوم آن از نظر برنامه ها و توطئه گری های حکومت اسلامی ایران بیان می کند.