امیر قطر در نطق سازمان ملل: «اسرائیل در تامین آرمان فلسطینیان تعلل می کند و دنیا تماشاچی است»

در همان حال که ارزیابی شده امیرنشین قطر ممکن است یکی از چند کشور عربی و اسلامی باشد که با اسرائیل روابط عادی و علنی برقرار سازد، امیر قطر در سخنانی، سیاست اسرائیل در برابر فلسطینیان را مورد انتقاد شدید قرار داد و دولت اورشلیم را متهم ساخت که حاضر به تامین آرمان های فلسطینیان نیست.

شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر، این سخنان را در نطق خود برای نشست سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل بیان کرد و همچنین گفت: «جامعه جهانی در برابر سرکشی های اسرائیل در مورد تامین آرمان فلسطینیان، کوتاه آمده و سیاست انفعالی در پیش گرفته است».

او گفت که رسیدن به صلح عادلانه مستلزم آن است که اسرائیل طرح صلحی را که هیجده سال پیش توسط عربستان سعودی مطرح گردید و به تصویب جامعه کشورهای عرب نیز رسید، بپذیرد و به آن عمل کند. در این طرح از جمله آمده است که اسرائیل باید به پشت مرزهای قبل از جنگ شش روزه باز گردد و به بیش از سه میلیون نفر فلسطینی که در کشورهای مختلف جهان پراکنده هستند امکان دهد در اسرائیل اسکان یابند.

اسرائیلیان بر این باورند که پذیرفتن این شروط به مفهوم نابودی اسرائیل و تبدیل آن به یک کشور فلسطینی خواهد شد و نمی تواند مورد قبول قرار گیرد.

عربستان در طرح خود گفته است که جزئیات آن قابل بحث و چانه زدن نیست و اسرائیل یا باید آن را به طور کلی بپذیرد و یا رد کند. با گذشته هجده سال از آن زمان، اسرائیل تا کنون واکنشی نسبت به این طرح که از دیدگاه سیاستمداران این کشور غیر قابل اجرا و غیر منطقی می باشد، پاسخ نداده است.

امارات عربی متحده و بحرین، در همان حال که با اسرائیل طرح دوستی و همکاری داده اند، تاکید کرده اند که از آرمان فلسطینی و منافع ملی فلسطینیان نیز غافل نیستند و دوستی با اسرائیل، به تامین منافع فلسطینیان نیز یاری می رساند.