انتخابات عمومی اتحادیه اروپا امروز برگزار شد، ولی آیا پارلمان جدید می تواند اروپا را از بحران بیرون آورد؟

اتحادیه اروپا با این هدف برپا گردید که همه کشورهای اروپایی بتوانند با یکدیگر دست اتحاد دهند و یک جامعه متحد و یک اقتصاد واحد به وجود آورند

انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا، که امروز در همه کشورهای عضو این اتحادیه برگزار شد، بر آینده این اتحاد، و همکاری بین کشورهای ارورپایی تاثیرگذار خواهد بود.

اتحادیه اروپا با این هدف برپا گردید که همه کشورهای اروپایی بتوانند با یکدیگر دست اتحاد دهند و یک جامعه متحد و یک اقتصاد واحد به وجود آورند. ولی آشنایان امور می گویند که اروپا، نه تنها هنوز با این هدف فاصله بسیاری دارد، بلکه در سال های اخیر در مورد بسیاری از هدف ها پس گرد داشته و بعید می نماید که اتحاد کامل بین کشورهای عضو هدفی عملی باشد.

کناره گیری بریتانیا از اتحادیه ضربه مهمی بر هدف ایجاد همبستگی بین همه کشورهای اروپایی بود و فعالیت مشترک اقتصادی را نیز دچار اخلال می کند. همچنین در امور سیاسی و بین المللی نیز اختلافات عمده بین کشورهای عضو وجود دارد.

ولی یکی از مهمترین مسائل جاری، شیوه برخورد با مهاجرانی است که از کشورهای اسلامی، عرب و آفریقایی به سوی اروپا روان شده اند و کشورهای اروپای شرقی به صراحت و قاطعانه می گویند که حاضر به پذیرفتن آنها نیستند و در کشورهای غرب اروپا نیز ادامه پذیرفتن میلیون ها نفر مهاجر، مشکلات فرهنگی و اجتماعی بسیاری به وجود آورده است.

برخی جامعه شناسان اروپایی هشدار می دهند که اگر روند کنونی ادامه یابد، در آینده ای نه چندان دور، ممکن است مهاجران کشورهای اسلامی و عربی و همچنین سیاه پوستان، به اکثریت عددی دست یابند. آن ها می گویند که حتی در شهری مانند لندن که مرکز قدرت و فرهنگ و دموکراسی بریتانیا محسوب میشود، شمار کسانی که انگلیسی کامل هستند، از تعداد آنانی که خود و یا پدرانشان مهاجر بده اند، بسیار کمتر شده است.

در کنار این ابراز نگرانی، که ظاهرا ممکن است نژادپرستانه تلقی شود، گروه های اسلامی افراط گرا، بر شمار طرفداران خود در اروپا، به ویژه در فرانسه می افزایند و موجب بروز چندین اقدام تروریستی دهشتناک شده اند. این گروه ها علنا می گویند که بزودی زمانی فرا خواهد رسید که مسلمانان و اعراب و آفریقاییان، بر کشورهای غرب اروپا مسلط شوند و دوران فتوحات اسلام، دوباره تجدید شود.