انتخابات پارلمانی اسرائیل: احتمال زیاد برای برپایی دولت راستگرا و احتمال صفر برای دولت وحدت ملی همراه با آبی و سفید

با پایان شمارش آراء در اسرائیل که قرار است در ساعات امشب (چهارشنبه) به انجام برسد، تلاش برای برپایی دولت آینده شتاب بیشتری می یابد و پس از انتشار نتایج رسمی انتخابات، پرزیدنت ریولین رایزنی با نمایندگان احزاب مختلف را آغاز می کند و از آن ها می پرسد که چه کسی را برای تشکیل کابینه توصیه می کنند. نتانیاهو از پریشب (دوشنبه)، ساعتی پس از پایان اخذ رای، دیدارهای خود را با شماری از رهبران احزاب راستگرا آغاز کرد که هدف از آن، پیشبرد توافق ها برای برپایی دولت آینده به رهبری او می باشد.

پس از شمرده شدن تقریبا ۹۵ درصد از آراء، اعلام گردید که حزب لیکود از میان ۱۲۰ کرسی پارلمان، ۳۶ کرسی را به دست آورده و شمار کرسی ها جبهه حزبی آبی و سفید ۳۳ کرسی می باشد. برحسب ارزیابی های انجام شده، لیکود خواهد توانست با ائتلاف با احزاب راست و مذهبی، جمعا به ۵۸ کرسی دست یابد. ولی هنوز برای آن که بتواند محدودترین دولت ائتلافی را برپا کند به حمایت سه کرسی دیگر نیاز دارد.

آشنایان امور می گویند که لیکود در حال حاضر مشغول مذاکره و معامله به نمایندگان حزب کارگر است که اگر حاضر باشند به دولت لیکود بپیوندند، اکثریت ۶۱ کرسی به دست خواهد آمد و برپایی دولت آینده به ریاست نتانیاهو قطعی خواهد شد. ولی حزب کارگر هنوز حاضر نیست به طور علنی نسبت به چنین احتمالی واکنش نشان دهد. احزاب مذهبی گفته اند که برای حضور در دولت ائتلافی با شرکت حزب کارگر، مشکلی ندارند.

حزب کارگر در انتخاباتی که دو روز پیش (دوشنبه) برگزار گردید، همراه با جنبش های چپ گرا، جمعا شش کرسی به دست آورد که در مقایسه با دوران شکوفندگی حزب کارگر در پنجاه سال پیش، بسیار ناچیز است. پس از برپایی دوباره اسرائیل در ۷۲ سال پیش، حزب کارگر و احزاب سوسیالیستی دیگر بیش از پنجاه کرسی را در اختیار داشتند.

جبهه حزبی آبی و سفید با حداکثر پشتیبانی که بتواند از آن برخوردار گردد، همراه با پانزده کرسی جبهه احزاب عربی، از ۵۵ کرسی فراتر نخواهد رفت که سه کرسی در مقایسه با جناح احزاب راستگرا کمتر است و بنابراین، بخت زیادی برای برپایی دولت آینده ندارد، مگر آن که بتواند احزاب مذهبی و اولترا ارتدوکس را به سوی خود بکشاند.

آشنایان امور می گویند این احتمال که حزب ابی و سفید حاضر شود با لیکود یک دولت ائتلاف ملی برپا کند، تقریبا صفر است. ظاهرا لیلکو با ۳۶ کرسی و ابی و سفید با ۳۳ کرسی می توانند بدون شریک کردن احزاب دیگر یک دولت قوی برپا سازند. ولی بنی گانتس رهبر آبی و سفید همچنان می گوید که حاضر نیست با نتانیاهو که در آستانه محاکمه قرار دارد، کنار میز دولت بنشیند. نتانیاهو نیز حاضر نیست در صورت برپایی دولت وحدت ملی، نمی از مدت نخست وزیری را به بنی گانتس بسپارد.

در این میان ارزیابی شد که مجلس جدید اسرائیل، از نظر تعداد بانوان و اعرابی که وارد پارلمان شده اند، رکورد شکسته است.

این بار تقریبا یک چهارم از نمایندگان راه یافته به پارلمان زن هستند، که دو کرسی از پارلمان پیشین بیشتر است و جمعا به ۳۰ نماینده زن بالغ می شود. همچنین شمار کرسی های نمایندگان عرب نیز حدود پانزده کرسی خواهد بود و دو نماینده عرب دیگر نیز در احزاب غیرعربی عضویت دارند و شمار کل آن ها به ۱۷ تن می رسد