انتشار خبر جعلی دیگری توسط اکانتی به نام«کوچه»و تکذیب از سوی شاهزاده رضا پهلوی:هیچ تماس و دیداری با آیت الله سیستانی نداشته ام

اکانتی به نام «کانال کوچه» که بارها به انتشار اخبار جعلی و بدون منبع و فقط برای جلب مخاطب اقدام کرده این بار با انتشار گزارشی به نقل از فضای مجازی و بدون هیچ منبع و مدرکی موثق ادعا نمود که گویا شاهزاده رضا پهلوی با آیت الله سیستانی دیدار داشته و با او درباره آینده ایران و مسائل دیگر گفتگو کرده است.

شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی در صفحات رسمی خود هرگونه دیدار با آیت الله سیستانی و تماس با وی را قویا رد کرد و بار دیگر از مردم خواست که هرگونه خبر و گزارش درباره فعالیت های او را تنها از صفحات مجازی رسمی وی دنبال کنند.

فیک نیوز و یا اخبار جعلی پدیده ای است که دیر زمانی است وجود دارد و به ویژه از زمانی که اینترنت گسترش یافت و فضای مجازی این امکان را برای همگان فراهم نمود که صفحات خود را ساخته و به انتشار اخبار بپردازند افراد با انتشار فیک نیوز به جلب مخاطب می پردازند و به دور از اخلاق و شرافت رسانه ای فقط برای جلب مخاطب هر خبر جعلی را منتشر می کنند و در واقع خبرسازی و دروغ پردازی را گسترش می دهند.

در مقابل این وظیفه مردم است که وقتی چندین بار یک به ظاهر رسانه  به این چنین اعمال غیر حرفه ای دست میزند به  این رسانه ها به دیده شک و تردید بنگرند.

برخی از این رسانه ها که به پخش فیک نیوز دست می زنند از عوامل رژیم اسلامی هستند که با انتشار اخبار جعلی قصد تخریب شخصیت های مطرح همچون شاهزاده رضا پهلوی را دارند و از سوی دیگر مردم را از مسیر مبارزه منحرف و در نهایت دلسرد می کنند.