انتشار مقاله ای در نیویورک تایمز که در آن ترامپ به بی کفایتی متهم گردیده، آمریکا را آشوب زده کرده است


جستجو در کاخ سفید واشنگتن، برای یافتن نام کسی که شدیدترین مقاله را علیه پرزیدنت ترامپ نگاشته همچنان ادامه دارد و امروز (آدینه) نیز رسانه های همگانی در ایالات متحده گزارش های مفصلی در این باره انتشار دادند و همسر پرزیدنت ترامپ نویسنده این مقاله را فرد بزدلی نامید که اتهامات بی اساس وارد آورده است.

هیاهویی که در کاخ سفید به راه افتاده، به دنبال انتشار مقاله ای در بخش دیدگاه ها در روزنامه نیویورک تایمز است که در آن، فردی که به عنوان “یکی از بلندپایه ترین مقامات دولت ترامپ”معرفی گردیده می نویسد که ترامپ نه تنها هیچ گونه شایستگی برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری ندارد، بلکه با رفتارهای خود، منافع ملی ایالات متحده را سخت به خطر می اندازد.

چاپ این مقاله، به دنبال انتشار کتاب جنجالی دیگری بود، که در آن اظهارات شماری از کارمندان کنونی و پیشین کاخ سفید نقل شده که منفی ترین ارزیابی ها را در مورد شخصیت و شیوه کار پرزیدنت ترامپ بیان کرده اند.

یکی از فصول تکان دهنده این کتاب آن است که کارمندان ارشد کاخ سفید، برخی اسناد و اظهاریه ها را از روی میز کار ترامپ بر می داشته اند تا او را از بیان مطالب و یا امضای اسنادی که ممکن است به زیان منافع ملی آمریکا باشد، بازدارند.

این نکته شگفت انگیز، در مقاله ای نیز که با امضای ناشناس در نیویورک تایمز انتشار یافته، کاملا همخوانی دارد. زیرا در این مقاله نیز نوشته شده که در مجموع ترامپ یک خطر جدی برای منافع ملی آمریکا محسوب می شود.

نتیجه ای که از این مقاله می توان گرفت آن است که باید برای برکناری رئیس جمهوری کنونی، به اقدامات فوری دست زد.

گرچه در آمریکا برکناری یک رئیس جمهوری برگزیده، کاری بسیار دشوار، و حتی ظاهرا محال است، ولی راهکارهایی در قانون اساسی ایالات متحده برای آن پیش بینی شده است و کنگره آمریکا قادر به انجام آن می باشد.

مردم آمریکا به منافع ملی و امنیت خویش بسیار توجه دارند و هنگامی که درباره مقام رئیس جمهوری گفته شود که او امنیت کشور و مصالح ملی را به خطر می اندازد، بزرگترین ضربه به او وارد می شود و او را در مسیر برکناری، یا کناره گیری قرار می دهد.

در مقاله ناشناسی که در نیویورک تایمز انتشار یافته، آمده است که رئیس جمهوری به طور نسنجیده سخن می گوید، از رویدادهای بین المللی شناخت واقعی ندارد، در بسیاری از موارد ضد و نقیض سخن می گوید و یا دیدگاه خود را عوض می کند و موجب بدنامی آمریکا گردیده و منافع ملی آن را به خطر می اندازد.

تلاش در کاخ سفید برای آگاهی از هویت فردی که این مقاله را نوشته، امروز نیز ادامه یافت. رسانه های آمریکایی درباره هویت نگارنده گمان های متعددی  انتشار داده اند، که هیچیک از آن ها هنوز مورد تائید قرار نگرفته است.