انتصاب آخوند خطیب به وزارت اطلاعات دولت رئیسی، از جانب جناحی از اصولگرایان مورد انتقاد قرار گرفت

آخوند اسماعیل خطیب

بحث و جدل در مورد انتصاب  آخوند اسماعیل خطیب به عنوان وزیر اطلاعات در دولت آخوند رئیسی، موجب برخی شگفتی ها شد، زیرا معمولا وزیر اطلاعات از جانب شخص خامنه ای تعیین می شود و نمایندگان حق جر و بحث در این زمینه را ندارند. ولی اکنون دو گروه در داخل جناح اصولگرای رژیم که هر دو خود را نسبت ه خامنه ای متعهد می دانند، این بحث جریان دارد.

رئیسی در دفاع از وزیر پیشنهادی خود، او را  “مامور پیشگیری از فساد” خواند، ولی معلوم نیست که چنین وظیفه ای چه ارتباطی با وزیر اطلاعات دارد که ماموریت او شناسایی جاسوسان خارجی و مخالفان سیاسی رژیم کنونی است و مبارزه با فساد را رئیسی در گذشته، وظیفه قوه قضائیه دانسته بود.

آخوند اسماعیل خطیب تا دو سال پیش و به مدت هفت سال رئیس بخش اطلاعات در قوه قضائیه بود. این در همان سال هایی بود که پرونده فساد اکبر طبری در جریان بود که خود رئیسی ادعا کرد که او مرتکب فساد نشده است. رئیسی در آن هنگام ادعا کرده بود که پرونده طبری به دقت بررسی شده و وی مرتکب خلافی نگردیده است.

آخوند رئیسی در دفاع از آخوند خطیب در مجلس، به طور غیرمستقیم گفت که او مورد تایید خامنه ای نیز قرار دارد و نباید با انتصاب او مخالفت ورزید. رئیسی در ادامه دفاعیات خود از آخوند خطیب برای به دست گرفتن وزارت اطلاعات، به حضور گسترده منابع اطلاعاتی کشورهای دیگر و به ویژه اسرائیل و ایالات متحده در ایران و لزوم شناسایی و خنثی کردن آن ها اشاره ای نکرد و همچنین از توانایی ها خطیب در شناسایی و بازداشت مخالفان و گروه های زیرزمینی در ایران سخنی نگفت.

در گزارش های پیشین آمده بود که گروه هایی از ایرانیان، با برپایی گروه های زیرزمینی به خرابکاری در برخی نهادها بنیادین رژیم پرداخته و خود را برای وارد آوردن ضربات بیشتر آماده می سازند و می کوشند نوعی خیزش همگانی را در شهرهای مختلف ایران ساماندهی کنند. درباره ابعاد فعالیت این گروه های زیرزمینی اطلاعات موثقی در دست نیست.

در چهل سال اخیر، معمولا فردی که به وزارت اطلاعات رسیده یک آخوند بوده که مورد اعتماد رهبر حکومت قرار داشته است. ولی این افراد، معمولا فاقد هرگونه تجربه ای در امور اطلاعاتی به هدف خنثی کردن فعالیت دشمنان رژیم و مخالفان حکومت بوده اند.