انتظار جهانی برای شنیدن تصمیم پرزیدنت ترامپ در رابطه با سرنوشت برجام

دو روز پیش از آن که پرزیدنت ترامپ تصمیم خود را در مورد سرنوشت برجام اعلام کند، حدس و گمان ها همچنان ادامه دارد و بسیاری از کشورها با کنجکاوی بسیار منتظرند از این تصمیم آگاه شوند. دست اندرکاران اژانس اتمی ایران روز گذشته گفته بودند که سازمان ملل باید خود را برای خروج احتمالی ایالات متحده از برجام آماده سازد. بیش از صد نفر از مقامات ارشد پیشین ایالات متحده در نامه مشترکی خطاب به پرزیدنت ترامپ نوشته اند که خروج از برجام کار اشتباهی خواهد بود.

رئیس جمهوری ایالات متحده در یک سال گذشته بارها برحام را توافق بسیار بد خوانده است. ولی وزیر خارجه وی چند بار گفته است که در حال حاضر آمریکا به برجام ادامه می دهد.

مقامات کاخ سفید می گویند که پرزیدنت ترامپ به احتمال قوی روز جمعه (پس فردا تصمیم خواهد گرفت که آیا تعلیق تحریم ها ادامه داشته باشد و یا از نو برقرار گردد. آمریکائیان می گویند که حتی اگر رژیم ایران از نظر فنی تعهدات خود را در چارچوب برجام نقض نکرده، ولی ادامه دخالت رژیم ایران در امور کشورهای دیگر و کمک رسانی به سازمان های ترور و همچنین ادامه برنامه های موشکی “روح برجام” را نقض کرده است.

آمریکائیان در توضیح این سیاست خود می گویند که هدف از رسیدن به توافق اتمی موسوم به برجام، تامین امنیت بیشتر برای غرب، اسرائیل و دیگر کشورهای منطقه و جهان بوده است. ولی ادامه فتنه گری های منطقه ای ایران و همچنین برنامه های موشکی، امنیت دنیا را همچنان در معرض خطر قرار داده است.

پرزیدنت ترامپ پیش از اعلام تصمیم خود، یک بار دیگر با رکس تیلرسون وزیر خارجه و جیمز ماتیس وزیر دفاع رایزنی خواهد کرد.