انتقادها از نتانیاهو با آغاز محاکمه و تظاهرات طرفدارانش: «او می خواهد دادگاه را از دادگستری به خیابان بکشاند»

دومین نشست دادگاه اورشلیم برای محاکمه جنجالی بنیامین نتانیاهو و متهمین دیگر در سه پرونده او، حدود دو ماه دیگر، یعنی در ۱۹ ماه ژوئیه برگزار خواهد شد و در آن نشست، متهمین حق دارند حضور نیابند، زیرا مباحثات، بیشتر جنبه فنی دارد و نماینده دادستانی و وکلای مدافع متهمین در آن به کشاکش حقوقی خواهند پرداخت.

اولین نشست دادگاه که تنها دو ساعت به درازا کشید، بعدازظهر روی گذشته برگزار شد و در آن از نتانیاهو و دیگر متهمان پرسیده شد که آیا کیفرخواست را خوانده و از مفهوم آن آگاهی دارند. همه متهمان پاسخ مثبت دادند.

با آن که در داخل دادگاه آرامش کامل برقرار بود و مباحثات حقوقی به صورت منظم و بدون هیجان برگزار گردید، ولی در محوطه بیرون از ساختمان دادگستری، هیجان زیادی حکمفرما بود و طرفداران نتانیاهو و مخالفان او مرتبا شعار می دادند.

نتانیاهو، خود، پیش از آن که وارد تالار دادگاه شود، در برابر خبرنگاران یک نطق آتشین ایراد کرد و دستگاه حقوقی کشور و تشکیلات پلیس و بازپرسی را به شدت مورد حمله قرار داد و روزنامه نگاران را به باد انتقاد گرفت و ادعا کرد که همه پرونده ها ساختگی است و آنانی که وی را مورد پیگرد قرار داده اند، در واقع قصد برکناری او و آسیب رساندن به جناح راست گرای کشور و جلوگیری از اجرای برنامه های آنان را دارند.

هنگامی که نتانیاهو در برابر دوربین های تلویزیونی این انتقادهای شدید را بیان می کرد، شماری از وزیران عضو حزب لیکود نیز پشت سر او گرد آمده بودند تا پشتیبانی کامل خود را از اظهارات او بیان کنند.

در خارج از دادگاه نیز طرفداران نتانیاهو شعار می دادند که او بیگناه است و دیگران علیه وی توطئه کرده اند. حتی فریادهایی شنیده شد که می گفت: ما تا پای جان از نتانیاهو دفاع خواهیم کرد.

در مقابل، مخالفان نتانیاهو در تظاهرات خود، نوار سیاه به پرچم ملی اسرائیل افزوده بودند و میگفتند جناح راست با ترفندهای مختلف می خواهد دموکراسی اسرائیل را فلج کند.

سخنان نتانیاهو در انتقاد از شیوه رسیدگی به اتهامات علیه او، و مطرح ساختن این ادعا که برای او پرونده سازی شده و پاپوش درست کرده اند، و همچنین ایستادن گروهی از وزیران عضو لیکود پشت سر او، با انتقادهای شدیدی در رسانه های اسرائیلی روبرو شد.

برخی روزنامه ها نوشتند که نتانیاهو می کوشد دادگاه را به خیابان بکشاند و از طریق تظاهرات طرفداران خویش قضات را زیر فشار بگذارد. حتی ابراز نگرانی شد که ممکن است به سه تن قاضی دادگاه، توسط افراد ماجراجو آسیب وارد آید.

برخی روزنامه نوشتند که نتانیاهو به جای آن که در جلسات دادگاه از خود دفاع کند، به حمله متقابل پرداخته و ادعاهای نادرست بر زبان می آورد. برخی روزنامه ها شماری از انتقادهای مطرح شده از جانب نتانیاهو را با واقعیت امور مقایسه کرده و آن ها را بی اساس خواندند.

این نخستین بار نیست که یک سیاستمدار برجسته اسرائیلی که مورد محاکمه قرار می گیرد، ادعا می کند که دستگاه قضایی او را بی جهت مورد پیگرد قرار داده، و نسبت به صلاحیت قضات و دادگاه های اسرائیل ابراز تردید می کند.

در هر حال، اسرائیل با دو واقعه تاسف بار روبرو گردیده است: از یک سو برای نخستین بار در تاریخ استقلال دوباره کشور، نخست وزیر در اوج قدرت و قابلیت، روی نیمکت متهمین قرار می گیرد، و همزمان، حملات تبلیغاتی و انتقادات گزنده علیه سیستم عدالت قضایی در اسرائیل به اوج می رسد و مطالبی بیان می شود که ممکن است پایه های دموکراسی در اسرائیل را ، که یکی از افتخارات بزرگ کشور است، لرزان سازد.