انتقاد آقای منشه امیر از شیوه خبررسانی بی بی سی درباره جنگ:مظلوم اسرائیل است نه گروه تروریستی حماس

شب گذشته آقای منشه امیر در شبکه خبری بی بی سی فارسی از شیوه خبررسانی بی بی سی فارسی و همچنین بی بی سی جهانی به زبان انگلیسی انتقاد کرد و در این باره گفت که مظلوم ملت اسراییل است که مورد حمله تروریستی قرار گرفته و زنان و کودکان و پیر و جوان به قتل رسیده اند و با بیش از شش هزار موشک مورد حمله گروه تروریستی حماس قرار گرفته اند ولی بی بی سی واقعیات را وارونه جلوه می دهد.

گفتنی است سالهاست که مردم ایران نیز از عملکرد بی بی سی فارسی انتقاد می کنند و بی بی سی فارسی را متهم به جانبداری از رژیم ملایان می کنند و حتی در شبکه های اجتماعی هشتکی با نام آیت الله بی بی سی برای این شبکه خبری به راه انداخته اند.

کاربران ایرانی همچنین بی بی سی را بخاطر نقش پررنگش در انقلاب ۵۷ یا آنچه که مخالفان فتنه ۵۷ می نامند مورد شماتت قرار می دهند.

در مقابل اما این شبکه خبری این اتهامات را رد کرده و میگوید وظیفه رسانه ای خود را انجام می دهد و مجری برنامه در پاسخ به انتقادهای آقای منشه امیر گفت که بی بی سی صرفا خبر را انعکاس داده و جانبداری از هیچ طرفی نکرده است.

لینک گفتگوی بی بی سی با آقای منشه امیر: