انتقاد نتانیاهو از بایدن برای عدم ارسال تجهیزات نظامی:تحلیل بن سبطی(سخنگوی سابق دولت اسراییل)