اندونزی، پرجمعیت ترین کشور اسلامی، از تیم امدادگران اسرائیلی به گرمی استقبال کرد

 

تیم “امدادگران اسرائیلی بدون مرز” در درمان مردم آسیب دیده اندونزی

گرچه کشور اندونزی با اسرائیل مناسبات سیاسی ندارد، ولی از ورود یک هیات از امدادگران اسرائیلی به آن کشور به گرمی استقبال کرده تا به آسیب دیدگان سیل و زلزله در آن کشور یاری برسانند. اندونزی پرجمعیت ترین کشور اسلامی محسوب می شود، ولی هرگز در ابراز خصومت کشورهای عرب و رژیم اسلامی ایران علیه اسرائیل دخالتی نکرده است.

گروه اسرائیلی، با نام “امداگران بدون مرز” افراد با تجربه ای هستند که در یاری رساندن به مردم ده ها کشور جهان که دچار سوانج طبیعی شده بوده اند کمک کرده اند.

هیات امدادگران اسرائیلی شامل چند پزشک، پیراپزشک، پرستار و کارشناسان آسیب های وخیم است که قصد دارند دست کم دو هفته در نواحی آسیب دیده اندونزی بمانند و به اهالی کمک کنند.

اسرائیل همیشه آمادگی داشته به نواحی آسیب دیده در سراسر جهان یاری برساند. ولی این نخستین بار است که کشور مسلمان اندونزی از یک گروه اسرائیلی این چنین به گرمی استقبال می کند.

زلزله اندونزی با توان هفت و نیم درجه ریشتر ویرانی های زیادی به بار آورد و تلفات جانی آن نیز سنگین بود. این زلزله در عمق آب های اوقیانوس هند روی داد و موجب بروز یک تسونامی پرقدرت گردید که آب های دریا را تا ارتفاع شش متر به ساحل راند و نواحی وسیعی را ویران کرد. دولت اندونزی می گوید که شمار کشته شدگان، فراتر از ۱۵۰۰ نفر است.