انکار هولوکاست ننگ حکومت اسلامی ایران و یهود ستیزان دنیا؛تفسیر سیاسی هفته نوشته،منشه امیر

در ده ها کشور جهان در هفته‌ای که گذشت یادروز هولوکاست را برگزار کردند و به احترام شش میلیون نفر یهودیانی که در دوران جنگ جهانی دوم به دستور هیتلر و همکاران و همدستان او جان باختند گرامی داشتند.

شش میلیون نفر انسان به دستور یک حاکم  دیوانه و توسط مردمانی که تصور می‌کردند نژاد برتر هستند…

و این یاد روز هولوکاست توسط سازمان ملل متحد اعلام شد و از همه کشورهای جهان دعوت گردید که در ۲۷ ژانویه هر سال درست روزی که اردوگاه مرگ آشویتس از تسلط نازی‌ها خارج شد به یاد قربانیان یهودی سکوت کنند و مراسم احترام به جای آورند و یاد آنها را گرامی دارند و این تصمیم بی سابقه مجمع عمومی سازمان ملل پس از آن گرفته شد که علی خامنه ای و محمود احمدی نژاد آمدند و ادعا کردند که هولوکاست افسانه است.

جنایتی از جانب هیتلر به وقوع نپیوسته است…

انسانهایی کشته نشدند و اگر می‌گویند که یهودیان کشته شده اند یهودیان جزو انسانها محسوب نمی شوند.

در واقع گفته بودند که هیتلر خوب کاری کرده است و نه فقط وقوع هولوکاست را انکار کردند بلکه سالیانه مسابقه کاریکاتور تمسخر هولوکاست را به راه انداختند و یک  لکه ننگ بر پیشانی حکومتی آویختند که جان انسان‌ها  هرگز برایشان اهمیتی نداشته است.

نه فقط از دیدگاه آنها یهودی انسان نیست که باید بر مرگ او گریست بلکه برای ایرانیان نیز  برای مردم ایران و این سرزمین پاک هیچ اهمیتی قائل نبودند…

آن روزها ایرانیان را کشتند و امروز نیز می کشند…

اول با اعدام و تیرباران آنانی آغاز کردند که به ملت ایران و به سرزمین ایران خدمت کرده و نام نیکی از خود به جای گذاشته بودند.

آنها را در پشت بام مدرسه فیضیه به گلوله بستند و کشتند و جان آنها برایشان هیچ اهمیتی نداشت…

و پس از آن ملت ایران را به یک جنگ هشت ساله با صدام حسین کشاندند.

جنگی که بیش از یک میلیون نفر انسان ایرانی یا کشته شدند و یا برای ابد فلج گردیدند و ۲ میلیون نفر آواره شدند و ایران ویران گردید اما برای آنها اهمیتی نداشت…

کوتاه مدتی پس از پایان جنگ و نوشیدن جام زهر توسط خمینی بود که او دستور داد هزاران جوان و تلاشگر ایرانی را تیرباران کنند چرا که به حکومت او اقتدا نمی کردند.

همین ها بودند که گفتند هولوکاستی وجود نداشته و آنچه که یهودیان ادعا می‌کنند افسانه بوده است…

و محمود احمدی نژاد به خانم مرکل نامه نوشت و گفت باور نکنید پدران شما جنایتی مرتکب نشده اند آن را انکار کنید…

چگونه ممکن است یک فرزند به جنایت پدر خود اعتراف کند…

نه انکار کنید این دروغی است که متفقین بر شما تحمیل کرده اند…

از دیدگاه علی خامنه ای و محمود احمدی نژاد هولوکاست دروغ بود و یک میلیون عکسی که وجود دارد  دروغ بوده است و صدها حلقه فیلمی که توسط خود ارتش و حکومت آلمان گرفته شده از دیدگاه آنها دروغ بوده است…

و بدین سان به جان انسان ها بی احترامی کردند و تمسخر کردند و مسابقه کاریکاتور به راه انداختند و نشان دادند که انسان نیستند و وجدان ندارند و سعادت ملت ها و سلامت انسان ها برای آنها کاملاً بی اهمیت است.

انسان هنگامی از دیدگاه آنها ارزش دارد که گوشت دم توپ باشد و قربانی شود و در راه رسیدن به هدفهای ناپاک آنها جان خود را فدا کند.

جز این جان انسانها برای آنها احترامی ندارد و احترام و ارزشی ندارد و به گفته محمود احمدی نژاد خس و خاشاک هستند…

همان احمدی نژادی که امروز چند سال پس از تمام شدن ریاست جمهوری خود پیام می‌دهد و ظاهراً از مردم دفاع می‌کند.

و علی خامنه ای که گفته بود که آنانی که به اسرائیل آمده و سرزمین پدری خود را بار دیگر بنا کرده اند انسان نبودند.

او  گفت: مشتی تبهکار بودند…

دزد بودند…

قاتل بودند و دروغگو بودند…

مردم فریب بودند و آنها انسان نیستند…

در همین راستا دائماً می‌گویند که اسرائیل نابود باید گردد و موشک درست میکنند و در راه ساخت بمب هسته‌ای هستند که یک ملت را از میان بردارند.

چرا حکومت ایران فریاد مرگ بر اسرائیل سر می دهد و در همان حال یهودستیزی را به اوج می رساند؟!

به خاطر آنکه می‌خواهند مردم ایران را گمراه کنند و از راه به در ببرند و توجه آنها را به موضوع هایی جلب کنند که کوچکترین ارتباطی با ملت ایران ندارد.

آنها سر ملت را با مسئله فلسطین و با انکار هولوکاست می‌خواهند گرم نگاه دارند تا ایرانی به سیر شدن شکم خود توجه نکند.

تا به ایرانی ظلم روا دارند…

و ایرانی را نگون‌بخت سازند و کسی فریاد اعتراض بر نیاورد.

بدین جهت بود که آنها آمدند و هولوکاست را  یعنی یکی از بزرگترین جنایات بشری را انکار کردند و کوشیدند که مردم را به سوی این دروغ‌پردازی خود بکشانند.

همانگونه که سالهای دراز روز قدس برگزار کردند و فریاد مرگ بر اسرائیل را به خیابان کشاندن تا سر مردم را گرم نگاه دارند و آنها فرصت نداشته باشند به نگون بختی خود و به ناکارآمدی حکومت بیندیشند.

این یک ترفند آشکار بود…

و امروز مردم ایران به آن آگاه شده اند و دیگر فریب این رژیم را نمی خورند…

و در همان حال که  حکومت ایران با پلیدترین یهودی ستیزان و نژادپرستان دست همکاری می‌دهد و هولوکاست را افسانه می خواند در کشورهای عرب و اسلامی می‌بینیم که به پلیدی این اندیشه به تدریج پی می‌برند.

در یاد روز هولوکاست در قاهره پایتخت مصر روز یادبود یهودیان قربانی شده برگزار شد.

امری که در گذشته سابقه نداشت.

دو سال پیش بود یکی از روحانیون اعظم عربستان سعودی از اردوگاه مرگ آشویتس در لهستان دیدن کرد تا به چشم خود ببیند که چگونه یهودیان را به زندانها می‌انداختند و سپس به حمام گاز می بردند و آنها را خفه می کردند و در کوره های آدم سوزی به خاکستر مبدل می ساختند…

آن روحانی عرب این جنایات را به چشم خویش دید و به یاد آن قربانیان نماز گذاشت و همچنین احترام به هولوکاست و قربانیان یهودی به تدریج در کشورهای عربی و اسلامی ریشه می دواند.

اما در ایران حکومتی که همیشه خواسته است مردم را به یک هزار و چهارصد سال پیش باز گرداند می‌آید و احترام ملت ایران به قربانیان هولوکاست را زیر پا می‌گذارد و می‌خواهد عقربه را به گذشته بازگرداند و هولوکاست را انکار کند و قربانیان را به تمسخر می‌گیرد.

این را حکومت ایران انجام می‌دهد اما در کشورهای عربی و اسلامی پی می‌برند که در واقع همدردی با نژادپرستان دوران آلمان هیتلری تنفر و آسیب‌رسانی به خود اعراب نیز هست زیرا اگر باور کنیم که عرب و یهودی از فرزندان ابراهیم هستند بنابراین یک نژاد هستند و در زبان عربی آنتی سمیتیسم یا یهودی ستیزی را لا سامیه می‌گویند و سامی نژاد اعراب است همانگونه که نژاد یهودیان است.

اما رژیم ایران از روز نخست یهودستیزی را یکی از وسایلی قرار داد که به کمک آن بتواند هدفهای ناپاک خویش را پیش برد و به همین جهت بود که از ترور فلسطینی نیز جانبداری کرد و آن را زیر حمایت خود گرفت. شوربختانه می‌بینیم که در سال‌های اخیر یهودستیزی نه تنها سرکوب و خاموش نشده بلکه بار دیگر سربلند کرده است.

در کشورهای اروپایی هنوز هستند افرادی که از نژادپرستی پشتیبانی می‌کنند و یهود ستیزی را گسترش می بخشند.

تنها در یک سال گذشته ۱۵ یهودی در کنیساها و مجامع خود در ایالات متحده قربانی شدند…

قربانی یهودی ستیزان و نژادپرستان که دست کم یکی از آنها مسلمان و اهل ترور بود.

وارد  این بحث نمی شویم که چرا یهود ستیزی در کشورهای غربی بار دیگر سربلند کرده است و این را به فرصتی دیگر می‌گذاریم اما حکومت ایران نه فقط خود هولوکاست را انکار می کند بلکه مأمورانی را در سراسر جهان گماشته و به آنها پول می دهد که آنها نیز نفرت پراکنی کنند و یهودیان را انسانهایی ناپاک معرفی کنند و در راستای اندیشه‌های پلید حکومت اسلامی ایران به تحقیر یهودیان بپردازند.

تصور آنها آن است که با این رفتارها می توانند حکومت ایران و ناکامی ها و شکست های آن را موجه جلوه دهند…

پریشان روان ادعا می کنند… در یک برنامه تلویزیونی که یهودیان توطئه کردند که جهان را به خرابی بکشاند و ادعا می کنند که یهودیان بانی طرح و نقشه پلیدی به نام طرح ابراهیمی هستند که هویت ایرانیان را بکشند و دیگر ملتهای خاورمیانه را تحقیر کنند.

این پریشان روان می خواهد که مردم ایران از یاد ببرند که خود روح الله خمینی بود که در اوایل انقلاب ادعا کرد که چیزی به نام ملت ایران وجود ندارد و اصولا در دنیای اسلام ملت وجود ندارد و آنچه که هست امت است و همه مسلمانان یک امت هستند و آن امت اسلام است.

بنابراین از دیدگاه روح الله خمینی هویت ایرانی اصلا وجود ندارد.

آنها بودند که کوشیدند و هنوز هم می کوشند که هویت ایرانی را از او سلب کنند و آن را بکشند ولی مامور مزدور آنها در برنامه تلویزیونی می‌گوید که این یهودیان هستند که با طرح موهومی به نام طرح ابراهیمی از دیدگاه او می‌خواهند هویت ایرانیان را بکشند و بدینسان او  رژیم ایران را تبرئه می‌کند و به یهودیان انگ می بندد و به نژاد پرستان و یهود ستیزان عملاً اجازه می دهد که بیایند و یهودی بکشند.

اما خوشبختانه می‌بینیم که بسیاری از ایرانیان که در گذشته اسرائیلی ستیز بودند و به یهودستیزی روی می‌آوردند به اشتباه خود پی برده اند و امروز به یهودیان احترام می‌گذارند و می‌بینند که ملت یهود در طول تاریخ چقدر خدمات برجسته‌ای به ملت‌های جهان کرده است.

در هر کشور جهان که یهودی می زیسته باعث ترقی و تعالی آن کشور در زمینه های مختلف شده است.

بیندیشید و به یاد آورید و حساب کنید که چقدر بزرگان یهود در عالم علم و فلسفه و ادبیات و پزشکی و رشته های دیگر به بشریت خدمت کرده اند.

چقدر جوایز نوبل به یهودیان داده شده است و باز بنگرند که چه جهل و بی سوادی و نادانی در بسیاری از کشورهای منطقه ما جریان دارد.

چرا  یهودی را که به دنبال علم و دانش می رود شما این چنین تحقیر می کنید و به او انگ  می بندید و از نادانی و پریشان حالی ملت‌های خود غافل هستید…

بروید آنها را نصیحت کنید…

بروید و راهی بیابید که همه ملت های جهان دوست یکدیگر باشند…

از دانش یکدیگر بهره مند شوند و به هم کمک کنند و بشریت را از این جهل و نادانی و نزاع و ستیز و خونریزی و جنگ بیرون آورند.

به آنها بگویید از یهودستیزی دست بردارند.

ملت های جهان و کشورهای جهان آنها را نکوهش می‌کنند.

ملت ایران نیز آنها را از خود می رانند.

هیتلر و هم پنداران او می خواستند یهودیان را نابود کنند و یهودیت را از میان بردارند اما یهودیان همانند ققنوس از میان خاکستر بار دیگر سربلند کردند.

کشور مستقل خویش را از نو بنا کردند و برپا ساختند و امروز یکی از مشعل های تمدن بشریت در همه زمینه ها هستند.

بروید و به جای یهودستیزی به این اندیشه بپردازید که چگونه خواهید توانست به ملت خود و به کشور خود و به سرزمین پدری خویش یاری برسانید…

از  یهود ستیزی و ستیز با انسان‌ها دست بردارید.

راه دوستی را برگزینید که این تنها راهی است که به سعادت ملت‌های جهان منتهی می شود…

بروید و شرم کنید…

اورشلیم؛ شنبه  ۹ بهمن ۱۴۰۰  – ۲۹ ژانویه ۲۰۲۲