اهالی سنی مذهب , بلوچستان مورد شدیدترین تبعیض های اقتصادی قرار  دارند

استان سیستان و بلوچستان به دلیل اینکه اهل تسنن هستند همیشه مورد تبعیض بودند و بعضی از آنها مجبور به قاچاق کالا برای گذران زندگی می باشند

آمار رسمی که در تهران منتشر شد نشان می دهد که اهالی سنی مذهب , بلوچستان مورد شدیدترین تبعیض های اقتصادی قرار  دارند.

آمارهای رسمی مانند سرشماری تورم و بیکاری استخراج و محاسبه شده نشان می‌دهد که سیستان و بلوچستان رکورد دار فقر مطلق در سراسر ایران است .

دومین استان پهناور ایران و تنها منطقه در جغرافیای کم آبی ایران که در مجاورت اقیانوس قرار دارد. حدود ۴۵ درصد مردم سیستان و بلوچستان در سال ۹۵ در فقر مطلق قرار داشتند , به این معنی که درآمد آنها  کفاف تامین حداقل خوراک لازم یعنی ۲۱۰۰ کالری در روز را نمی دهد.

استان سیستان و بلوچستان به دلیل اینکه اهل تسنن هستند همیشه مورد تبعیض بودند و بعضی از آنها مجبور به قاچاق کالا برای گذران زندگی می باشند ,  و از این راه امرار معاش می‌کنند .

حکومت اسلامی حاکم بر ایران اهل تسنن را تحت فشار می‌گذارد و اجازه نمی دهد که حتی مسجد بسازد و یا مساجد خود را تحت  مرمت قرار دهند .

رهبران دینی آنها را مورد پیگیری و آزار و اذیت قرار داده و موجب اصلی عملیات مسلحانه متعدد گردیده و از آنجایی که در آن طرف مرز و در پاکستان هم , هم کیشان بلوچ زندگی می کنند مورد حمایت قرار گرفته و از آن منطقه به عنوان پایگاه و پناهگاه برای حملات نظامی خود استفاده می کنند.

یک دیدگاه

  1. در دوران پهلوی تبعیض دینی حتی به فکرمان هم خطور نمیکرد و تبعیض قومی هم از محدوده شوخی های مبتذل بعضی سبکسران فراتر نمیرفت. حکومت اسلامی تبعیض را در تمام اشکال آن حتی در قانون اساسی نهادینه کرد و یک جامعه مبتنی بر کاست را پدید آورده است. این نظام اجتماعی نسخه ساختار طبقاتی ایران تحت تسلط اعراب است. در آن زمان، اعراب اشغالگر با عنوان “سادات” در راس هرم جامعه ازهمه مواهب برخوردار یودند و حکومت را در دست داشتند. امروز آخوندها این موقعیت را اشغال کرده و طبق قانون اساسی ولایت فقیه همیشه در این موقعیت خواهند بود. در رده بعدی ایران زمان تسلط اعراب، خادمان اعراب تحت نام “موالی” قرار داشتند که از سوی سادات مسول سرکوب مردم و اداره روزمره امور بودند. امروزه “آخوندهای مکلا” یا به اصطلاح متدینین و ایادی آخوندها در مناصب نظامی و حکومتی، مقامات ارشد دولتی، فرماندهان پاسدار و مانند اینها همان غلامان یا موالی هستند. بقیه مردم مسلمان شده رعیت و مطیع محض سادات محسوب میشدند، وضعیتی که ایرانیان شیعه در نظام جمهوری اسلامی دارند. رعایای ایران زمان حکومت اعراب از حق حیات و امرار معاش به شرط اطاعت محض از سادات برخوردار بودند. در زمان تسلط اعراب، غیرمسلمانان “به رسمیت شناخته شده” یعنی اهل کتاب هیچ حقی جز زنده ماندن در حاشیه جامعه نداشتند و برای این حق هم باید جزیه میپرداختند. امروزه، اقلیتهلی دینی اهل کتاب و حتی مسالمانان سنی و شیعیان غیر ولایی این وضعیت را دارند. والبته چه آن موقع و چه حالا، پیروان ادیان و مذاهب به رسمیت شناخته نشده اساسا حق حیات نداشتند و آزار آنان مجاز و حتی ثواب بود.

Comments are closed.