اهمیت دانش اندوزی برای مردم اسرائیل: آموزش عالی

یکی از آرمان های یهودیان، هنگامی که پس از دو هزار سال دربدری و آوارگی به سرزمین پدری خویش بازگشتند، آن بود که به عنوان «قوم صاحب کتاب»، به ملتی تحصیل کرده و دانش اندوخته  در دوران جدید مبدل گردند و از راه علوم و تکنولوژی بتوانند به رفاه دست یابند و دانش خود را در اختیار دیگر ملتهای جهان نیز قرار دهند و مشعل راه بشریت باشند.

بنیامین ذئب هرتسل בנימין זאב הרצל پایه گذار کشور یهود، در کتاب مشهور خود به نام  ALTNEULAND (سرزمین کهنه و نو) که جنبه داستان دارد، یک سرزمین رویائی را تصویر میکند که در آن جامعه نوین یهودی جامعه ای باشد که در هر گوشه و کنار آن آموزشگاه و دانشگاه بنا گردیده تا ملت از نو بپا خاسته یهود، در سرزمین پدری خویش، به چنان درجه ای از فضل و دانش برسد که بتواند مشعلدار و سرمشق ملتهای دیگر نیز باشد.

شهرت و موفقیت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در اسرائیل امروز، به این آرزوی رویائی هرتسل، جامعه عمل پوشانده است.

سطح بسیار بالای تحصیل در دانشکده های پزشکی اسرائیل و مؤسسات علمی آن موجب گردیده که این ملت تازه به استقلال رسیده، بتواند از نظر علمی و تحصیلات عالی در ردیف پیشرفته ترین کشورهای جهان قرار گیرد و تحقیقات پزشکی  ارزنده ای در این کشور بعمل آید که نه تنها در تامین درمان و بهداشت شهروندان مؤثر است، بلکه میتواند به جهانیان نیز خدمت کند.

اسرائیل حتی پیش از آن که ارتشی داشته باشد، صاحب دانشگاه ها و مراکز اموزش عالی گردید.

این قوم صاحب کتاب ، پیش از آن نیز که دارای دانشگاه گردد، ملتی بود که افراد آن به مطالعه متون مذهبی می پرداختند و فرهنگی بوجود آوردند که در آن دانش و علم اندوزی یکی از مهمترین اولویتها محسوب میشود.

اسرائیل پیش از آن که به استقلال دوباره خود برسد، دو دانشگاه برپا کرد که در یکی علوم پزشکی و نظری و ادبی و اجتماعی تدریس می شد و در دیگری فنون و تکنولوژی اموخته می شد.

هر دو دانشگاه دو دهه پیش از آن که اسرائیل نوین برپا گردد تاسیس گردید.

نخستین سنگ بنای دانشگاه عبری اورشلیم در سال ۱۹۱۸ یعنی سی سال پیش از استقلال کشور نهاده شد و در سال ۱۹۲۳ بود که پروفسور آلبرت انیشتین برای نخستین بار به اسرائیل آمد تا در یک همایش علمی در آن دانشگاه سخنرانی کند.

در ظرف هفتاد سالی که از استقلال دوباره اسرائیل می گذرد، چهار دانشگاه دیگر نیز به مجموعه آموزش عالی اسرائیل افزوده شده است.

به موازات این دانشگاه ها که در آن ها علاوه بر تدریس علوم، پژوهش های مهم علمی نیز انجام می گیرد، در سال های اخیر ده ها کالج نیز برپا شده که برخی از آن ها از نظر سطح تحصیل و تحقیق، به پای دانشگاه های قدیمی کشور می رسند و ده ها هزار دانشجو در آن جا مشغول تحصیل هستند.

در گفتارهای بعدی، شماری از دانشگاه های اسرائیل را معرفی خواهیم کرد.

یک دیدگاه

Comments are closed.