اهود باراک: اسرائیل باید به خوبی نقشه حمله به ایران را برنامه ریزی کند. منشه امیر: بهتر است اسرائیل به تنهایی عمل نکند

در یک گزارش تلویزیونی درباره تلاش های رژیم ایران برای رسیدن به بمب هسته ای که از شبکه انگلیسی صدای آمریکا پخش شد، آقای منشه امیر از جمله ارزیابی کرد که اسرائیل از نظر استراتژیک توانایی نظامی حمله به تاسیسات اتمی ایران و ویران ساختن آن را دارد. ولی از نظر تاکتیکی صلاح نیست که به تنهایی وارد میدان شود و شرایطی لازم است که پیش از حمله باید حتما وجود داشته باشد.

در همین گزارش تلویزیونی که شب گذشته (دوشنبه) در شبکه صدای آمریکا در سراسر جهان پخش شد، ژنرال نیروهای ذخیره  و نخست وزیر سابق اسرائیل اهود باراک نیز گفت: تردیدی نیست که رژیم ایران با شتاب به سوی ساخت بمب هسته ای پیش می رود، ولی هنوز مشکلات فنی زیادی در این راه دارد. او گفت که بهتر است اسرائیل عملیات خود را با ایالات متحده هماهنگ سازد و نقشه های کاری بخوبی مشخصی گردد.

اهود باراک که در گذشته رئیس کل ستاد ارتش اسرائیل و سپس وزیر دفاع بود، و مدت نه ماه نیز در کرسی نخست وزیری خدمت کرد، در مصاحبه با صدای آمریکا افزوده گفت: برای اجرای حمله، باید ابتدا در پشت درهای بسته به بررسی دقیق نقشه های عملیات پرداخت و آن ها را به روز کرد. او گفت که اسرائیل باید اطلاعات امنیتی کافی برای اجرای چنین عملیاتی گردآوری کرده باشد. او گفت که تنها پس از پایان این بررسی هاست که اسرائیل باید تصمیم بگیرد که آیا میخواهد همراه با کشورهای دیگر به اجرای برنامه بپردازد و یا به طور مستقل به تنهایی دست به حمله بزند و یا به  اجرای یک رشته عملیات نقطه ای بسنده کند.

ولی آقای منشه امیر در این مصاحبه گفت که گرچه اسرائیل از نظر نظامی می تواند به تنهایی به حمله دست بزند، ولی بهتر است با همکاری و هماهنگی با کشورهای دیگر باشد. او گفت که عملیات نظامی برای منهدم کردن تاسیسات اتمی ایران نمی تواند یک راهکار خوب باشد. اسرائیل برای رسیدن به این هدف باید از دو چیز برخوردار باشد: نخست آن که از پشتیبانی راهبردی و تاکتیکی ایالات متحده برخوردار گردد و همزمان از پشتیبانی کشورهای دیگر و به ویژه اروپاییان برخوردار گردد.

در این گزارش، پروفسور داوید منشری از دانشگاه تل آویو گفت که او از میزان پیشرفت اتمی رژیم ایران بسیار نگران است. زیرا بر خلاف دولت های گذشته در ایران، کابینه ابراهیم رئیسی تنها یک صدا را بازتاب می دهد و آن صدای افراط گرایان است.

پروفسور منشری گفت: اگر رژیم ایران با این خصوصیات به بمب هسته ای دست یابد، نقشه ژئوپلیتیک خاورمیانه بکلی دگرگون خواهد شد.

گزارش صدای آمریکا به زبان انگلیسی، در اختیار کاربران قرار دارد: