اورشلیم: اسرائیل در گفتگوهای فشرده با آمریکا توانسته بایدن را از انتظار بیهوده در قبال ایران به اجرای طرح جایگزین بکشاند 

وزیر خارجه اسرائیل، یائیر لپید در این هفته رهسپار واشنگتن می شود تا درباره یک رشته مسائل حساس امنیتی و دیپلماتیک در رابطه به کشورهای منطقه، با همتای آمریکایی خود و دیگر مقامات ارشد آن کشور گفتگو کند. بدیهی است که مسائل مربوط به امور امنیتی و موشکی رژیم ایران، و همچنین دخالت های سیاسی و نظامی حکومت ایران در منطقه، مهمترین موضوع های مورد بحث خواهد بود.

سفر یائیر لپید به واشنگتن بخش دیگر از کارازار سیاسی اسرائیل به هدف آن است که سیاست قاطعانه تری در برابر خوی تعرض گرایانه رژیم ایران در پیش گیرد و از تلاش بی حاصل برای بازگشت به برجام دست بردارد.

به گفته آشنایان امور در اورشلیم، تلاش کنونی اسرائیل در تماس ها و گفتگوها با سران ایالات متحده، معتقد ساختن آنان با این ارزیابی است که رژیم ایران با سوء استفاده از اشتیاق پرزیدنت بایدن به بازگشت به میز مذاکرات، می خواهد بیشترین امتیازات سیاسی و مالی و اقتصادی را به دست آورد و به موازات آن، به تلاش های اتمی و موشکی خود ادامه دهد.

پرزیدنت بایدن گفته بود که اگر تلاش دیپلماتیک بی نتیجه بماند، دولت او به ارزیابی گزینه های دیگر خواهد پرداخت.

همچنین گفته شده بود که نخست وزیر اسرائیل در دیدار با پرزیدنت بایدن، یک طرح جایگزین، در صورت انصراف آمریکا از مذاکرات برجامی، به روی میز نهاده بود.

تلاش کنونی اسرائیل آن است که دولت واشنگتن انتظار برای بازگشت رژیم ایران به گفتگوهای برجامی را کنار بگذارد و طرح جایگزین را به اجرا بگذارد.

رسانه های اسرائیلی می نویسند که در حال حاضر، دولت پرزیدنت بایدن حاضر به پذیرش این راهکار نیست و تلاش های اسرائیل هنوز نتیجه بخش نبوده است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی اسرائیل و مشاور امنیت ملی کاخ سفید، هفته پیش در واشنگتن گفتگوهای مشروحی درباره خطرات رژیم ایران انجام دادند و نتایج آن را سودمند خواندند. ولی رسانه های اسرائیلی اکنون می نویسند که این گفتگوها به نتایج عملی خواست اسرائیل نرسیده و دولت پرزیدنت بایدن حاضر نیست طرح جایگزین را به اجرا گذارد.

از جزئیات این طرح خبر قابل اعتمادی در دست نیست. ولی گفته شده که به موجب آن، می توان با یک رشته اقدامات نقطه ای، که به بروز یک جنگ تمام عیار منتهی نشود، برنامه های اتمی رژیم ایران را فلج کرد. اسرائیل به خوبی می داند که دولت پرزیدنت بایدن، به ویژه پس از آن چه که در افغانستان گذشت، حاضر نیست به راهکار مسلحانه روی آورد.

آگاهان گفتند که حداقل انتظار اسرائیل از همه گفتگوهایی که با ایالات متحده انجام گرفته آن بود که اگر گفتگوها در یک بازه معین زمانی از سر گرفته نشود و یا با شکست روبرو گردد، ایالات متحده یک طرح جایگزین را به اجرا  گذارد. ارزیابی در اورشلیم آن است که دولت پرزیدنت بایدن هنوز هیچ طرح جایگزین را تهیه و آماده نکرده است.

حداقل انتظار اسرائیل آن است که در چنین وضعی، ایالات متحده بر شدت تحریم ها بیافزاید و راهکارهای دیگری را نیز برای در تنگنا قرار دادن هرچه بیشتر رژیم ایران، به اجرا گذارد. ولی احساس در اورشلیم آن است که دولت پرزیدنت بایدن چنین آمادگی را ندارد و برنامه ای در این زمینه تنظیم نکرده است.

مسلم آن است که دولت واشنگتن، هیچگونه واکنش نظامی علیه رژیم ایران را مطرح نمی بیند.

با این همه ارزیابی شده که در مذاکراتی که از چند ماه پیش بین اورشلیم و واشنگتن جریان دارد، دولت پرزیدنت بایدن بیش از پیش به اطلاعات اسرائیل در مورد میزان اتمی شدن رژیم ایران توجه نشان می دهد و به آن اعتماد بیشتری دارد.