اولین توافق همکاری بین اسرائیل و امارات عربی متحده، در زمینه اقدامات مشترک در امنیت داخلی امارات است

یک فقره از آتش سوزی هایی که هر روز در اثر به زمین نشستن بادکنک های آتشزا از غزه به اسرائیل، ایجاد می شود

پیش از آن که برقراری روابط سیاسی بین اسرائیل و امارات عربی متحده نهایی شود، نخستین پیمان همکاری بین دو کشور امضا شد  که هدف از آن شناسایی افرادی است که قصد تخریب سیاسی دارند و علیه حکومت امارات عمل می کنند.

این توافق، که به طور رسمی بین وزیر امنیت داخلی اسرائیل با همتای اماراتی او امضا شد، نشان می دهد که امارات تا چه حد از عملیات نفوذی و فعالیت های تخریبی عوامل وابسته به رژیم ایران در آن کشور نگران است.

اسرائیل با اوضاع داخلی امارات آشنایی زیاد دارد و در گذشته در آن امیرنشین برای هلاکت یک تروریست فلسطینی اقدام کرده است.

حکومت اسلامی ایران از سال ها پیش می کوشد از طریق رخنه دادن عوامل خود در امیرنشین ها، اوضاع در آن کشورها را متزلزل سازد و موجب برانداختن حکومت ها شود.

امضای تفاهم نامه همکاری های امنیت داخلی بین اسرائیل و امارات پس از آن امکان پذیر گردید که وزیر امنیت داخلی اسرائیل، امیر اوخانا به همتای اماراتی خود سائف بن زاید پیشنهاد همکاری داد و با استقبال روبرو شد.

تحلیلگران گفته اند که یکی از انگیزه های امارات در برقراری روابط با اسرائیل، نگرانی از نقشه های براندازی، از جانب رژیم ایران می باشد و اسرائیل در این زمینه می تواند به آن کشور یاری برساند.

ده سال پیش در چنین روزهایی بود که یک تروریست فلسطینی به نام محمود المبحوح در اطاق خود در هتلی در امارات به هلاکت رسید که آن را به اسرائیل نسبت دادند.

المبحوح یکی از دلالان عمده اسلحه برای سازمان های ترور فلسطینی بود که به نوشته رسانه های خارجی، اسرائیل با دستگاه های الکترونی پیشرفته ای که به کار می اندازد، توانست محل او را شناسایی کند و دو مامور اسرائیلی او را هلاک کردند.

گرچه رسانه های عربی، انگشت اتهام را به طور قاطع به سوی اسرائیل دراز کردند، ولی دولت اورشلیم هرگز چنین مسئولیتی را به دوش نگرفت.

آگاهان امور امنیتی در اسرائیل می گویند که هراس از حکومت ایران، یکی از عوامل اصلی نزدیک امارات به اسرائیل بوده است. ولی به گفته منشه امیر، از بیست و هفت سال پیش، یعنی از هنگامی که پیمان اوسلو بین اسرائیل و فلسطینیان امضا شد، برخی امیرنشین ها درهای خود را به روی اسرائیلیان گشودند و این روند ادامه داشته است.

سال گذشته بود که جودوکاران اسرائیل به طور علنی در مسابقات بین المللی در امارات شرکت کردند و پس از آن که مدال قهرمانی به دست آوردند، پرچم اسرائیل در تالار مسابقات به اهتزاز درآمد و سرود ملی اسرائیل نواخته شد.

در آن هنگام خانم میری رگب ویز فرهنگ و ورزش اسرائیل نیز به طور رسمی در آن آئین حضور یافت.

از حدود بیست سال پیش یک دفتر حافظ منافع اسرائیل در امارات عربی متحده فعالیت دارد.