اوپک پلاس بر سر افزایش تولید نفت به توافق رسید

 

سازمان اوپک و کشورهای هم‌پیمان آن به رهبری روسیه (اوپک پلاس)، برای افزایش تولید نفت به توافق رسیدند.

وزیران نفت ۲۳ کشور اوپک پلاس، روز یکشنبه ۲۷ تیر (۱۸ژوئیه)، توافق کردند که از ماه اوت سال جاری، روزانه ۴۰۰ هزار بشکه نفت به تولید خود بیافزانید.

با این حساب، تا پایان سال ۲۰۲۱، تولید روزانه نفت اوپک پلاس، دو میلیون بشکه افزایش خواهد یافت.

ابن توافق باعث شد نا قیمت نفت پایه وست تگزاس اینترمیدیت و همچنین نفت برنت دریای شمال، بیش از یک درصد سقوط کند.