اوکراین از فروش هواپیما به رژیم ایران خودداری می کند، ولی با اسرائیل پیمان بازرگانی آزاد امضا می کند

نخست وزیر اسرائیل و پرزیدنت پترو پتروشنکو رئیس جمهوری اوکراین در دیدار گذشته از اسرائیل

رئیس جمهوری اوکراین امروز (یکشنبه) وارد اورشلیم می شود و قرار است طی اقامت در اسرائیل یک قرارداد همکاری بین دو کشور را همراه با نخست وزیر اسرائیل امضا کند.

بخش عمده قراردادی که تدوین گردیده، به اعلام منطقه بازرگانی آزاد اختصاص دارد که انتظار می رود تجارت بین دو کشور را به اوج تازه ای برساند.

اوکراین می تواند مواد اولیه و وسایل ارزان قیمت به اسرائیل صادر کند و در مقابل، از صنایع و تکنولوژی پیشرفته اسرائیل برخوردار گردد.

جمهوری اوکراین در سال های اخیر زیر فشار شدید روسیه بوده، ولی این امر مانع گسترش مناسبات با اسرائیل نگردیده است.

پرزیدنت پترو پتروشِنکو هنگام اقامت در اورشلیم، با پرزیدنت روبی ریولین نیز دیدار خواهد کرد.

سفر به اسرائیل در حالی انجام می شود که تب جنگی بین ارتش های روسیه و جمهوری اوکراین در دریای سیاه بالا می گیرد و روسیه رزمناوهای خود را به سواحل اوکراین نزدیک تر می کند. همزمان، ایالات متحده اعلام کرده که یکی از رزم ناوهای خود را به آب های دریای سیاه فرستاده است.