اپوزیسیون سوریه به ترامپ: به تشکلات ما پول بدهید علیه حکومت ایران فعالیت کنیم

گروه های اپوزیسیون سوریه که در روزهای گذشته پشتیبانی کامل خود را با خیزش مردمی در ایران بیان داشته بودند، اکنون از دولت پرزیدنت ترامپ می خواهند که برای مقابله هرچه بهتر با حکومت اسلامی ایران در سوریه، کمک های مالی و تسلیحاتی به مخالفان پرزیدنت بشار اسد را از سرگیرد.

سخنگوی سازمان های اپوزیسیون سوریه گفت: در مذاکراتی که اخیرا با مقامات آمریکایی در واشنگتن انجام شده، آن ها گفته اند که اگر دولت پرزیدنت ترامپ واقعا در قصد خود برای مبارزه با حکومت ایران جدی است و می خواهد سوریه را از نفوذ سپاه پاسداران نجات دهد، باید امکانات مالی و تسلیحاتی جدی در اختیار اوپوزیسیون قرار دهد.

این کمک ها حدود یک سال پیش به دستور پرزیدنت ترامپ متوقف شد،.

مقامات آمریکایی می گویند که به چند علت اعطای کمک ها متوقف گردید. یکی از علل آن بود که در آن هنگام ایالات متحده می خواست به جای آن که روی سقوط رژیم بشار اسد تاکید کند، بیشترین تلاش خود را برای نابودی داعش متمرکز سازد و همزمان برای بهبود روابط خود با روسیه بکوشد. دولت مسکو در کنار حکومت اسلامی ایران، عامل اصلی حمایت از رژیم بشار اسد است.

سران اوپوزیسیون سوریه می گویند: پرزیدنت باراک اوباما بود که دست حکومت ایران را برای دخالت نظامی در سوریه باز گذاشت و اکنون دولت پرزیدنت ترامپ باید برای پایان بخشیدن به این وضع، اوپوزیسیون را تقویت کند.

کارشناسان نظامی آمریکایی می گویند که کمک های اعطا شده از جانب ایالات متحده به گروه های اوپوزیسیون سودمند نبوده است.

2 دیدگاه‌

  1. مثلث اپوزیسیون:

    اپوزیسیون سوریه به ترامپ: به تشکلات ما پول بدهید علیه حکومت ایران فعالیت کنیم

    اپوزیسیون ایران به ترامپ: به تشکلات ما پول بدهید علیه حکومت ایران فعالیت کنیم

    اپوزیسیون جهان به ترامپ: به تشکلات ما پول بدهید علیه حکومت ایران فعالیت کنیم

Comments are closed.