اکنون مسلم است: نفتکشی که سراسر نوار ساحلی اسرائیل را آلوده ساخت، متعلق به رژیم ایران بود

مقادیر بزرگ قیر که در ماه گذشته به سواحل اسرائیل رسید و چند صد کیلومتر شن ساحلی را آلوده کرد، به محیط زیست اسرائیل آسیب جدی وارد ساخت که برای سالیان دراز جبران شدنی نخواهد بود.

وزیر محیط زیست اسرائیل خانم گیلا گملی ال این رویداد را یک عمل تروریستی علیه محیط زیست دانست و انگشت اتهام را به سوی حکومت اسلامی ایران نشانه رفت.

از جزئیاتی که امروز (آدینه) در مورد این جریان انتشار یافت، قاطعانه چنین بر می آید که مقادیر بزرگ نفت که به دریا ریخته شد، توسط یک نفتکش ایرانی بوده که روبروی سواحل سوریه محموله خود را به یک نفتکش متعلق به سوریه منتقل می ساخته تا به پالایشگاه برده شود.

در اسرائیل اعلام شد که نفتکش متعلق به ایران “امرالد” نام دارد که در ۱۴ فوریه یعنی بیست روز پیش، وارد آب های اقتصادی اسرائیل شده و از آن جا به سوی سواحل سوریه در حرکت بوده و سپس محموله خود را در وسط دریا به یک نفتکش متعلق به سوریه منتقل کرده است.

در اسرائیل همچنان این پرسش مورد بررسی است که آیا نفتکش ایرانی به طور عمد با ریختن هزاران تن نفت خام به دریا، موجب آلودگی سواحل اسرائیل شده و یا علت آن یک نقص فنی و یا اهمال کاری ملوانان بوده است.

وزیر محیط زیست اسرائیل، این رویداد را از این نظر “تروریسم محیط زیستی” نام گذاشت که به سواحل اسرائیل آسیب بسیار زیادی وارد ساخت و علت متهم ساختن رژیم ایران به این رویداد تروریستی آن بود که اگر هم عمدی نبوده، از نقص فنی و یا ناآگاهی سرچشمه گرفته که آن هم دست کمی از ترور ندارد.

طبق قوانین بین المللی، اکنون اسرائیل حق دارد از صاحب کشتی، که احتمالا ممکن است حکومت ایران باشد، خواستار پرداخت خسارت مالی شود.

مدیر کل وزارت محیط زیست گفت: اصلا این پرسش بجا نیست که آیا این رویداد عمدی یا غیرعمدی بوده، زیرا واقعیت را تغییر نمی دهد، و آن این که مقادیر کلانی نفت خام به آب دریا ریخته شده و به اسرائیل آسیب رسانده است.

او فاش ساخت که اکنون مدت مدیدی است که حکومت اسلامی ایران هر ماه حدود ۴۵ میلیون بشکه نفت خام را به سوریه می رساند و همه نفتکش ها از آب های اقتصادی اسرائیل در دریای مدیترانه می گذرد و خطر بزرگی در مورد احتمال آلودگی وجود دارد.