ایالات متحده از اسرائیل خواست شادمانی زیادی از خود نشان ندهد

وزارت خارجه ایالات متحده دستورالعملی برای سفارتخانه ها و نمایندگی های سیاسی خود در سراسر جهان فرستاده، که در آن علل و چکونگی برسمیت شناختن اورشلیم از جانب پرزیدنت ترامپ تشریح شده است. به سفیران و نمایندگان سیاسی ایالات متحده دستور داشته شده این هدف ها و ملاحظات را به آگاهی مقامات کشورهایی که در آن ها خدمت می کنند برسانند. به موازات این امر، ایالات متحده از اسرائیل خواسته است که از ابراز شادمانی بسیار نسبت به این امر خودداری ورزد تا کشورهای عرب، مسلمانان جهان و فلسطینی ها بیش از این خشمگین نشوند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، در دستور العمل به سفیران تاکید شده که از دیدگاه ایالات متحده، مساله حق حاکمیت بر اورشلیم هنوز نهایی نشده و در مذاکرات صلح باید مطرح گردد و به بحث و معامله گذاشته شود.

به گزارش رویترز، در سند وزارت خارجه ایالات متحده صریحا گفته شده که دولت آمریکا از احتمال سوء قصد به جان دیپلمات های آن کشور در اسرائیل و یا خانواده های آنان بیم دارد.

وزارت خارجه آمریکا از امروز واکنش های بین المللی را با دقت دنبال می کند تا با توجه به آن، اقدامات بعدی دولت پرزیدنت ترامپ طراحی شود.

بسیاری از کشورهای دنیا تصمیم رئیس جمهوری آمریکا را مورد انتقاد قرار دادند و اعراب و فلسطینیان زبان به تهدید گشودند.

واکنش های امروز و روزهای آینده نشان خواهد داد که تا چه حد این اعتراض ها در مرحله حرف باقی میماند و تبدیل به عملیات خشونت بار و یا اقدامات منفی نمی شود.

به گزارش رویترز، وزارت خارجه ایالات متحده گروه ویژه ای را برای بررسی واکنش های جهانی نسبت به این امر برپا ساخته است.

یک مقام دولتی آمریکایی که نخواست نامش برده شود، گفت: برپایی تیم ردگیری یک امر معمول است و در مورد هر مساله یا بحران برپا می شود.