ایالات متحده اعلام داشت که معافیت موقت در ادامه خرید نفت از ایران، تمدید نخواهد شد

برایان هوک مسؤول اجرای تحریم های آمریکایی علیه رژیم ایران، می گوید که اجازه کنونی تمدید نخواهد شد

در اقدام دیگر ایالات متحده به هدف افزایش فشار بر حکومت ایران، یک مقام مسؤول آمریکایی گفت که اعطای معافیت چند ماهه به برخی کشورها، به هدف ادامه خرید نفت از حکومت ایران، تمدید نخواهد شد.

ایالات متحده، سه ماه پیش با خروج از فرجام و بازگرداندن تحریم ها علیه رژیم ایران، به چند کشور اجازه داد که برای یک مدت کوتاه، همچنان به خرید نفت از رژیم ایران ادامه دهند تا در این مدت بتوانند منابع دیگری برای تامین انرژی مورد نیاز خویش بیابند. این معافیت در این هفته ها به پایان می رسد، و اکنون برایان هوک مسؤول اجرای تحریم های آمریکایی علیه رژیم ایران، می گوید که اجازه کنونی تمدید نخواهد شد.

ایالات متحده رسما می گوید که هدف نهایی آن است که فروش نفت ایران در بازار جهانی به صفر برسد. ولی در عین حال تاکنون نخواسته بر کشورهایی واقعا به خرید نفت از ایران نیاز دارند، فشار بیش از حدی وارد کند.

دولت هایی که تا کنون از معافیت موقت از جانب ایالات متحده استفاده کرده اند، عبارتند از کره جنوبی، چین، ، ژاپن، هند، ایتالیا، تایوان و عراق. این معافیت به زودی پایان می گیرد و کشورهای نامبرده ناچار خواهند بود نفت مورد نیاز خود را از کشورهایی جز ایران تامین کنند.