ایالات متحده با سران چهار کشور اروپایی به رایزنی پرداخته تا سیاست جایگزین علیه رژیم ایران را مشخص سازد

پرزیدنت بایدن که در رم به سر میبرد، امروز (شنبه) دیدارهایی با به کشور ارشد اروپایی، یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان دیدار کند و یکی از مهمترین موضوع های مورد بحث درباره سیاستی است که کشورهای غربی باید در برابر برنامه های اتمی رژیم ایران و بازگشت یا عدم بازگشت رژیم ایران به مذاکرات برجامی در پیش گیرند. همین گفتگوها در همایش بین المللی اقلیم که از فردا (یکشنبه) در شهر گلاسکو در اسکاتلند شروع به کار می کند دنبال خواهد شد.

رهبران اروپای غربی و ایالات متحده به رم آمده اند تا در همایش سران بیست کشور صنعتی جهان حضور یابند.

دولت های غربی در روزهای اخیر خوش بینی کمتری نسبت به امکان بازگشت ایران به مذاکرات نشان می دهند. آن ها می گویند که خود ابراهیم رئیسی و همه کسانی که به عنوان تیم مذاکرات برجامی منصوب کرد، همگی در گذشته مخالف برجام بوده و حتی دولت حسن روحانی را به خاطر آغاز گفتگوهای برجامی در وین، به “خیانت” به حکومت اسلامی و مصالح آن متهم ساختند.

با این همه، وزیر خارجه رژیم قول داده که ایران تا حداکثر چهار هفته دیگر به مذاکرات برجامی باز خواهد گشت. حسین امیرعبداللهیان این بار نیز موعد دقیقی برای این رویداد تعیین نکرد و ابهام همچنان ادامه دارد.

موضوع مهمی که در برابر سران کشورهای غربی قرار دارد، این پرسش است که اگر رژیم همچنان به وقت کشی برای بازگشت به مذاکرات ادامه دهد، و یا دولت رئیسی خواهان آن شود که گفتگوها از نقطه صفر از سر گرفته شود، کشورهای غربی به چه واکنشی دست بزنند و چه گزینه های دیگری در برابر خود دارند.

اسرائیل دولت پرزیدنت بایدن را متهم می سازد که هنوز هیچ گزینه جایگزینی را در صورت شکست مذاکرات آماده نساخته است. نگرانی در آن است که حتی اگر گفتگوها واقعا از سر گرفته شود، رژیم ایران برای طولانی تر کردن آن به هر ترفند دست خواهد زد، تا همچنان، بدون نظارت بازرسان آژانس بین المللی، بتواند به برنامه های اتمی خود ادامه دهد.

شبکه تلویزیونی سی ان ان آمریکا از قول منابع دولتی در واشنگتن گزارش داد که گرچه دولت آمریکا بسیار مایل است که مذاکرات اتمی با ایران ادامه یابد، ولی اگر رژیم ایران به برنامه های اتمی خود ادامه دهد و به آستانه توانایی برای تولید بمب هسته ای کاملا نزدیک گردد، آنگاه ممکن است ایالات متحده و متحدانش به برقراری ترحیم های گزنده تر علیه رژیم ایران روی آورند.

اسرائیل این سخنان را جدی نمی گیرد و همچنان تاکید می کند که حتی اکنون نیز رژیم ایران از خط قرمز عبور کرده و باید ملاحظه کاری کنار گذاشته شود و اقدامات عملی آغاز گردد.