ایالات متحده برای خشکاندن منابع مالی حزب الله لبنان، نهادی با عضویت بیش از ۳۰ کشور برپا کرده است

خانم سیگال مندلکر معاون وزیر خزانه داری آمریکا در مبارزه با تروریسم و پولشویی

در همان حال که حکومت ایران از پیوستن به تعهدات جهانی که هدف از آن مبارزه با پولشویی و جلوگیری از رسیدن کمک مالی به سازمان های ترور می باشد، خودداری می ورزد، یک سخنگوی آمریکایی اعلام داشت که دولت واشنگتن به برپایی نهادی با عضویت چندین کشور دست زده که هدف از آن رسیدن پول و اسلحه به گروه حزب الله لبنان است که توسط رژیم ایران برپا شده و از حمایت مالی گسترده آن رژیم برخوردار است.

وزارت خزانه داری ایالات متحده، روز گذشته (آدینه) با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که اتحادی از سی کشور جهان برپا شده که هدف از آن جلوگیری از رسانده شدن پول و اسلحه به حزب الله لبنان می باشد.

در بیانیه ای که از جانب خانم سیگال مندل کِر معاون وزیر خزانه داری آمریکا انتشار یافت، آمده است “حزب الله برای تامین هزینه های عملیات تعرضی و تروریستی خود، از شبکه هایی یاری می گیرد که باید آن ها را شناسایی و خنثی کرد”.

این مقام آمریکایی نوشت: «گروه بین المللی همکاری علیه تروریسم، جامعه جهانی را برای اجرای یک برنامه جدی به هدف مبارزه با این پدیده، یاری خواهد کرد».

ایالات متحده می گوید که حزب الله برای تامین نیازهای مالی خود، از همکاری برخی نهادهای بانکی بین المللی برخوردار است که باید آن ها را شناسایی و نابود کرد.

یک دیدگاه

Comments are closed.