ایالات متحده به دولت هند فشار می آورد که خرید نفت از ایران را به طور کامل متوقف سازد

ایالات متحده در تلاش خستگی ناپذیر خود برای تنگتر کردن حلقه محاصره اقتصادی توسط حکومت ایران، از دولت هند خواستار گردید که خرید نفت از رژیم ایران را به طور کامل متوقف سازد. شماری از پالایشگاه های هند اعلام کرده اند که خرید نفت از ایران را متوقف ساخته اند، ولی شمار دیگری از پالایشگاه ها قصد دارند همچنان به معامله با ایران ادامه دهند.

یک مقام آمریکایی که نخواست نامش برده شود، فاش ساخت که هم اکنون گفتگوهای فشرده ای بین دو دولت واشنگتن و دهلی نو جریان دارد و هدف ایالات متحده قطع کامل خرید نفت ایران از جانب هند می باشد.

دولت آمریکا اداره ویژه ای برپا ساخته که مسوولان آن دائما بین کشورهای مختلف در سفر هستند تا مقامات مربوطه را متقاعد سازند که از خرید نفت ایران دست بردارند، در غیر این صورت، منافع اقتصادی آنان در رابطه با ایالات متحده به خطر خواهد افتاد/

آگاهان می گویند که در حال حاضر، حتی اگر حتی یک قطره نفت ایران به بازار جهانی وارد نشود، کمبود نفت وجود ندارد، زیرا روسیه و عربستان سعودی برای افزایش میزان تولید به توافق رسیده اند و خرسند هستند که جایگزین بازار ایران شده اند.

آگاهان می گویند که حتی اگر برخی پالایشگاه های هند به خرید نفت از ایران ادامه دهند، رساندن پول آن به ایران بسیار دشوار خواهد بود.