ایالات متحده به یک شرکت کشتیرانی در لهستان هشدار داد که اگر بخواهد با رژیم ایران علیه تحریم‌های آمریکایی همکاری کند به شدت مجازات خواهد شد

ایالات متحده به یک شرکت کشتیرانی در لهستان هشدار داد که اگر بخواهد با رژیم ایران علیه تحریم‌های آمریکایی همکاری کند به شدت مجازات خواهد شد.

سخن از یک کمپانی بزرگ کشتیرانی در لهستان است که حاضر شده ۶ نفتکش بزرگ متعلق به حکومت ایران را  زیر نام کشور لهستان ثبت کند و آنها را ظاهراً به عنوان نفتکش‌های لهستانی وارد بازار سازد.

هدف از این اقدام آن است که این نفتکش ها به حمل نفت صادراتی رژیم ایران با پرچم در استان ادامه دهند تا شاید توسط مقام های آمریکایی مورد شناسایی قرار نگیرند.

این کمپانی متعلق به دولت لهستان می‌باشد و بنابراین دولت ورشو ممکن است در این مورد مقصر شناخته شود.

یک سامانه خبری موفق در ورشو نوشت که اکنون ایالات متحده به طور جدی برقراری تحریم ها و تنبیه هایی را علیه دولت لهستان تدارک می بیند.

وزارت خارجه لهستان در واکنش به این موضوع ادعا کرده است که از اهمیت چنین اقدامی غافل مانده است و قصد دور زدن تحریم های آمریکایی علیه ایران را نداشته است.

کمپانی کشتیرانی لهستان ادعا می‌کند که این همکاری با رژیم ایران امر مهمی نیست و نمی تواند نقض تحریم‌های آمریکایی محسوب شود.

استدلالی که دولت ایالات متحده به احتمال قوی آن را شدیدا رد می کند.