ایالات متحده حساب های بانکی سازمان آزادیبخش فلسطین و افراد آن را نیز مسدود می کند

ایالات متحده در ادامه اقدامات خود برای مهار کردن گرایش های خشونت بار فلسطینی و ابراز ناخرسندی از عدم موافقت آن ها با مذاکرات صلح، دستور داد که همه حساب های بانکی متعلق به سازمان آزادیبخش فلسطین در آن کشور مسدود شود. دولت واشنگتن پیشتر دستور داده بود که دفتر نمایندگی فلسطینیان در واشنگتن بسته شود و کمک های مادی به حکومت خودگردان و برخی نهادهای آن را نیز متوقف ساخته بود.

به موجب دستور جدید دولت واشنگتن، همه حساب های بانکی اعضای نمایندگی فلسطینی و خانواده های آن ها نیز بسته می شود و اجازه اقامت آنان باطل می گردد و آن ها باید در هفته های آینده ایالات متحده را ترک گویند.

شبکه تلویزیونی الجزیره نیز خبر داد که به دنبال این اقدامات، انتظار می رود که ایالات متحده به زودی همه حساب های بانکی متعلق به حکومت خودگردان فلسطینی را نیز در خاک آن کشور مسدود کند.

ایالات متحده می گوید که از یک سو گروه تروریستی حماس خواهان ادامه جنگ و خونریزی می باشد و از سوی دیگر، حکومت خودگردان فلسطینی نیز برای پیشبرد صلح با اسرائیل آمادگی ندارد.

مقامات آمریکایی، رهبران فلسطینی را به توهین علیه سران ایالات متحده نیز متهم می سازند.