ایالات متحده شرط اعطای کمک مالی به لبنان را قطع نفوذ حزب الله و مبارزه با فساد مالی در آن کشور دانست

دولت جدید لبنان از ایالات متحده درخواست کرده برای رفع بحران اقتصادی و مالی، به کمک آن کشور بیاید

ایالات متحده همچنان بر دولت لبنان فشار می آورد از دامه نفوذ گروه تروریستی حزب الله در امور سیاسی و حکومتی در آن کشور بکاهد و در این راستا، سفیر جدید آمریکا در لبنان، روز گذشته (آدینه) با نخست وزیر جدید لبنان حسن دیاب دیدار و گفتگو کرد.

ایالات متحده از مدت ها پیش حزب الله را در فهرست گروه های تروریستی قرار داده و از جمله یک رشته تحریم های مالی و بانکی علیه آن برقرار ساخته که به اقتصاد لبنان نیز آسیب شدید وارد آورد و یکی از علل آشوبها و تظاهرات ماه های اخیر بود.

دوروتی شیا، سفیر جدید ایالات متحده در بیروت، در دیدار با نخست وزیر جدید لبنان به وی هشدار داد که حزب الله که عامل اجرای سیاست های رژیم ایران در منطقه است، یک عامل مخرب و منفی محسوب می شود که تروریسم را ترویج می دهد و باعث هرج و مرج و ترور در منطقه می گردد.

دولت جدید لبنان از ایالات متحده درخواست کرده برای رفع بحران اقتصادی و مالی، به کمک آن کشور بیاید. حکومت اسلامی ایران نیز پیشتر ابراز آمادگی کرده به لبنان کمک مالی اعطا کند ولی دولت حسن دیاب از بیم واکنش ایالات متحده، این پیشنهاد را رد کرده است.

حکومت ایران که خود در بحران شدید مالی قرار دارد و از صندوق بین المللی پول تقاضای وام کرده، از این رو برای اعطای کمک مالی به دولت لبنان ابراز آمادگی کرده که بتواند موقعیت حزب الله را حفظ کند و خود نیز همچنان پایگاهی در داخل لبنان داشته باشد.

رسانه های بیروت نوشتند که دولت آمریکا اعطای هرگونه کمک مالی و یا تسلیحاتی به دولت لبنان را مشروط به آن ساخته که بتواند خود را از نفوذ و فشار  حزب الله برهاند و از این پس به آن میدان ندهد.

حزب الله بارها تایید کرده که بازوی عملیاتی یک رژیم بیگانه در لبنان است که یکی از هدف های عمده سیاست خارجی خود را پیکار با ایالات متحده می داند.

حسن نصرالله سرکرده حزب الله لبنان، علنا گفته است که او عامل اجرای سیاست های رژیم ایران است و همه امکانات مالی و تسلیحاتی خود را از آن حکومت دریافت می کند.

یکی دیگر از شروط ایالات متحده برای اعطای کمک مالی به دولت جدید لبنان آن است که در مبارزه با فعالیت های تروریستی حزب الله، با دولت آمریکا برای اجرای تحریم های موثرتر علیه این گروه مزدور، یاری برساند.

به نوشتۀ رسانه ای به نام “العربی الجدید” سفیر ایالات متحده در دیدار با نخست وزیر جدید لبنان، از جمله نسبت به ادامه فساد مالی در لبنان و چپاول اموال کشور توسط عوامل پرنفوذ به شدت انتقاد کرده است.

حسن نصرالله ، در سخنرانی شب گذشته خود (آدینه) از جمله گفت: جنگ با کورونا یک پیکار جهانی است. ولی گروه موسوم به جبهه مقاومت، نبرد علیه حضور آمریکا در عراق را متوقف نخواهد ساخت.

این سخنان سرکرده حزب الله لبنان، در واکنش به حمله نظامی کوبنده ارتش آمریکا علیه مواضع و انبارهای اسلحه گروه های تروریستی شیعه در عراق و به ویژه حزب الله عراق بود که دو روز پیش از آن با حمله موشکی به یک قرارگاه نیروهای بین المللی در التاحی عراق، دو سرباز آمریکایی و یک سرباز بریتانیایی را کشتند.