ایالات متحده فعالیت های یهودستیزانه در زیر پوشش مخالفت با اسرائیل را نکوهش می کند

دولت ایالات متحده اعلام داشت که فعالیت های شدید ضد اسرائیلی در دانشگاه های آن کشور نوعی یهودستیزی محسوب می شود و باید متوقف گردد. این تصمیم در دوران دولت پرزیدنت باراک اوباما گرفته شده بود، ولی هرگز به اجرا در نیامد.

در این تصمیم گفته شده که یهودیان نیز مانند هر کروه قومی دیگر حق دارند از حق حاکمیت برخوردار باشند و رفتارهای ضد اسرائیلی در واقع نوعی رفتار یهودستیزانه است و نفی حق تعیین سرنوشت این قوم محسوب می شود.

این دستور از جانب وزارت آموزش و پرورش در ایالات متحده صادر شده و انتظار می رود بتواند از شدت تبلیغات یهودستیزانه در دانشگاه های آمریکا بکاهد.

در سال های اخیر فعالیت تبلیغاتی علیه اسرائیل و رفتارهایی که جنبه یهودستیزانه دارد، در دانشگاه های آمریکا افزایش یافته است. آگاهان این پدیده را ناشی از چند علت می دانند که یکی از آن ها کاهش شمار دانشجویان یهودی در دانشگاه های آمریکا، و در همان حال افزایش چشمگیر شمار دانشجویان عرب می باشد.

در سال های اخیر، امیرنشین های عرب شمار بیشتری از جوانان و نوجوانان خود را برای ادامه تحصیل به ایالات متحده می فرستند. همچنین، درصد چشمگیری از این دانشجویان، فلسطینی هستند. علاوه براین، کشورهای نفت خیز عرب بر میزان کمک های مالی خود به دانشگاه های آمریکا افزوده اند که این امر بر سیاست مدیران دانشگاه ها تاثیر گذار بوده است.

به موجب دستور جدیدی که از جانب وزارت آموزش و پرورش در ایالات متحده انتشار یافته، گرچه ابراز مخالفت و یا انتقاد از رفتارهای اسرائیل در حد معینی آزاد خواهد بود، ولی بسیاری از عملیات ضد اسرائیلی و تظاهرات گسترده علیه این کشور ممکن است به نوعی فعالیت ضد یهودی تعبیر شود و انجام آن ممنوع خواهد بود.

کارشناسان می گویند که اسرائیل و یهودیت از دیرباز زیر ذره بین انتقاد و حتی افترا از جانب گروه ها، حکومت ها و کشورهای مختلف قرار داشته اند و آن چه را که برخی ملت دیگر انجام آن را به خود روا می دارند، برای اسرائیل ممنوع تلقی می کنند که یکی از آن ها حق دفاع از خویش، مثلا در برابر سازمانی چون حماس است که علنا از نابودی اسرائیل سخن می گوید.

نمونه ای از این تبعیض و یهودستیزی، که زیر پوشش حمایت از معنویات و اصول انسانی، مطرح می گردد، این ادعاست که اسرائیل مرتبا فلسطینی می کشد. سخن از افرادی است که به تعرض و ترور علیه مردم اسرائیل دست می زنند و در طول خط مرزی با غزه می خواهند به اسرائیل هجوم آورده و خود را به اورشلیم برسانند و تعرض های دیگر انجام دهند.

افرادی ادعا می کنند که اسرائیل حق تیراندازی به این آشوبگران را ندارد و این در حالی که ارتش سوریه بشکه های انفجاری به روی شهروندان خویش می ریزد، و یا آن که ارتش ترکیه به کشتار کردها می پردازد ولی از اقدامات اسرائیل علیه تعرضات حماس به خشم می آید.

حزب کارگر بریتانیا نیز اخیرا تعریف بین المللی یهودستیزی را مورد تائید قرار داد که به موجب آن، تبلیغات ظالمانه علیه اسرائیل نیز نوعی یهودستیزی محسوب می شود. ولی جِرِمی کُوربین رهبر حزب حاضر به پذیرفتن این تعریف نشده است.