3 دیدگاه‌

  1. و امروز پِسح ایرانیان فرا رسیده ما جوانان ایران علیه آخوندهای ظالم به پا میخیزیم و از زیر ستم و بردگی حکومت کثیف اسلامی که ۴۰ سال است مردم نجیب کشورمون رو به گروگان گرفته اند بیرون خواهیم آمد .. بهار آزادی می آید

  2. خواهش دارم از هالیوود بخواهید که فیلمی را بسازد و بمردم دنیا نشان دهید که یهودی از روز اول چه بوده و چه ریاضتها کشیده تا به این سطح هوش و عقل یا نزدیکی بخداوند رسیده

Comments are closed.