ایرانیان با ایجاد یک هشتگ موفق، نفرت خود را نسبت به مقامات ورزش ایران به علل گوناگون بیان داشتند

این جنبش همگانی در ایران، در واقع برای اعتراض نسبت به رفتار حکومت با دختر جوانی بود که به جرم حضور در ورزشگاه دستگیر شد و از ترس دادگاه و مجازات، به خودسوزی دست زد               

موج گسترده ای از کاربران شبکه های اجتماعی ایرانی، با به راه انداختن هشتگ ها و امکانات دیگر، تنفر خود را از رفتار رژیم که مانع رقابت بین ورزشکاران ایرانی و اسرائیلی می شود، ابراز می دارند. این اعتراض ها پس از آن است که سعید مولایی جودوکار ایرانی که بخت خوبی داشت به مقام قهرمانی جهان برسد، به دستور رژیم از بازی محروم شد و موجب پیروزی ورزشکار اسرائیلی گردید که در مصاحبه های اخیر، همبستگی خود را با ملت ایران بیان داشته است.

این جنبش همگانی در ایران، در واقع برای اعتراض نسبت به رفتار حکومت با دختر جوانی بود که به جرم حضور در ورزشگاه دستگیر شد و از ترس دادگاه و مجازات، به خودسوزی دست زد.

هشتگ نویسان ایرانی از حکومت خواستار شدند ورزش را از سیاست جدا کند و از این رفتار زشت که تا کنون به مقام ایران در صحنه بین المللی اسیب زیادی وارد آورده است، پایان دهند.

افرادی که این موضوع را از نزدیک دنبال می کنند، گزارش دادند که در ظرف یک روز پس از گشایش هشتگی با شعار “ورزش در حکومت ایران را تحریم کنید، BanIRSportsFederations حدود هفتاد هزار نفر ایرانی به آن پیوستند و شمار آنان مرتبا بالاتر می رود.

خودسوزی دختری که عاشق فوتبال بود و او را در استادیوم بازداشت کردند، بسیاری از ایرانیان را تاسف و ابراز خشم نسبت به حکومت واداشت.

شماری از دختران ایرانی بارها کوشیده اند خود را به شکل پسران درآورند تا آن ها را به استادیوم راه دهند و برخی از آن ها هنگام این تلاش بازداشت شده اند.

دخترانی که به امید ورود به ورزشکار خود را به لباس پسران درآورده بودند، ولی بازداشت شدند                                                                                                

مسعود شجاعی کاپتین تیم برگزیده فوتبال ایران، از حمله کسانی بود که با آن دختر نگون بخت که خود را آتش زد و سوختگی های عمیقی در بلدن او به وجود آمده است، ایراز شد. ولی او تنها نبود و تا کنون ده ها هزار نفر ایرانی در شبکه های اجتماعی، تنفر خود را نسبت به رژیم ایران و رفتار آن بیان داشته اند.