ایرانیان در ایالات متحده از نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چه توقع و انتظاری دارند؟

سه روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده، کارزار سیاسی در آن کشور به اوج رسیده و نه تنها مردم آمریکا، بلکه ملت های بسیاری دیگر از کشورهای جهان نیز کنجکاوانه در انتظار هستند تا ببینند کدامیک پیروز خواهد شد و چه بازتابی بر صحنه سیاست جهانی خواهد داشت.

در برخی نشرسنجی ها همچنان گفته می شود که جو بایدن از پرزیدنت ترامپ پیش است و ظاهرا او برنده انتخابات خواهد شد. ولی در برخی نظرسنجی های دیگر گفته شده که فاصله بین ترامپ و بادین بسیار کم است و حتی در برخی موارد ارزیابی شده که پرزیدنت ترامپ برنده این انتخابات خواهد شد.

بسیاری از طرفداران حزب جمهوریخواه و دوستداران پرزیدنت ترامپ می گویند که به این نظرسنجی ها نمی توان اعتماد کرد، زیرا در چهار سال پیش نیز آن ها دچار اشتباه شدند و ظاهرا پیش بینی کردند که دونالد ترامپ شکست خواهد خورد.

جمهوریخواهان دو استدلان را در این زمینه عنوان می کنند تا نشان دهند که نظرسنجی ها به صورتی مغرضانه و یا نادرست برگزار می شود. آن ها می گویند گروه بزرگی از طبقه ای از مردم آمریکا که دوستداران سوگند خورده پرزیدنت ترامپ هستند، حتی اگر در نظرسنجی ها نیز مورد پرسش قرار گرفته باشند، این واقعیت را که به ترامپ رای خواهند داد پنهان نگاه داشته اند. ولی در هنگام رای دادن، ترامپ را برخواهند گزید.

استدلال دوم آن است که بخش اعظم رسانه های آمریکایی از روز نخست به عنوان خصم پرزیدنت ترامپ عمل کرده و با به راه انداختن کارزار تبلیغاتی، کوشیده بودند زمینه شکست او را فراهم سازند.

این باور، آنقدر در بین گروه هایی از جمهوریخواهان عمیق است که خود پرزیدنت ترامپ از روز رسیدن به مقام ریاست جمهوری، پیام های توییتری را بر تماس با رسانه ها ترجیح داد.

در این میان، از تلاش های سایبری رژیم ایران و دولت های چین و روسیه برای تاثیرگذاری در انتخابات نباید غافل بود.

چو بایدن به اصول سوسیالیستی اعتقاد دارد و او از بیمه رایگان و کمک های مالی رایگان به اقشار آسیب پذیر حمایت می کند. ولی جمهوریخواهان می گویند که این شیوه موجب تنبل پروری می شود و در دراز مدت قشر فرودست جامعه را به فرار از کار می کشاند.

پرزیدنت ترامپ یادآوری می کند که توانسته است علیرغم کورونا اقتصاد آمریکا را روی پای خود نگاه دارد و نزول اقتصادی را به سرعت جبران کند. در واکنش به این اتهام دموکرات ها که ترامپ با بی اهمیت دانستن ویروس کورونا، موجب افزایش مرگ و میر در جامعه شد، طرفداران ترامپ توضیح می دهند که او نمی خواست فعالیت اقتصادی در ایالات متحده را به کلی فلج کند و از این رو، در به کار بردن محدودیت های کاری شتاب نکرد و در دراز مدت دیده می شود که این سیاست مفثد بوده، گرچه بر گسترش کورونا نیز تاثیر گذار بوده است.

با آن که در میان ایرانیان مقیم ایالات متحده یک نظرسنجی علمی انجام نشده، ولی طرفداران جو بایدن می گویند که بخش بزرگی از ایرانیان، از فشارهای حداکثری ترامپ و سختگیری نسبت به رفت و آمد ایرانیان و تماس آن ها با افراد خانواده در داخل ایران، ناخرسند هستند و سیاست های بایدن را ترجیح می دهند. ولی در مقابل، بسیار از آشنایان امور ایرانیان در ایالات متحده می گویند که اکثریت بزرگ آنان خواهان ادامه ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ هستند که موجب از هم پاشیدگی این رژیم شود و ملت آیران رها یابد و آنگاه ایرانیان آمریکایی بتوانند به راحتی به وطن خود رفت و آمد داشته و با خویشاوندان خود در تماس باشند.